Wij stimuleren sport en bewegen!

Op de basisscholen van SPO Utrecht wordt sporten en bewegen van kinderen al sinds jaren structureel gestimuleerd. Zeker onze scholen in wijken waar kinderen niet altijd vanzelfsprekend lid zijn van een sportvereniging, voelen die verantwoordelijkheid. Maar wel: samen met de ouders.

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving brachten deze week een gezamenlijk advies uit: (basis)scholen moeten leerlingen meer laten bewegen. Dat is precies waar op de 36 scholen van SPO Utrecht al jaren aandacht voor is.

Op tien van onze scholen hebben we flink geïnvesteerd in een succesvol programma (Beweegwijs), dat kinderen meer laat bewegen tijdens de pauzes. Schoolpleinen zijn specifiek ingericht om kinderen te verleiden tot actief bewegen en sporten. En het werkt.

De vier openbare basisscholen in Overvecht (OBO Spoorzicht, OBO de Gagel, OBO de Watertoren en OBO de Klopvaart) ontwikkelden drie jaar geleden het beweegprogramma OBO Moves!

Begeleiders van buitenschoolse opvang, sportverenigingen en andere activiteiten na schooltijd worden begeleid door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van deze scholen. Kinderen maken in de pauzes kennis met allerlei sporten en spelen en leren ook sportief gedrag. De schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen op verschillende manieren actief kunnen spelen. Meer hierover:

Zes andere SPO-scholen werken sinds twee jaar met het programma Beweegwijs. Hun schoolpleinen zijn zorgvuldig opnieuw ingericht met materialen die echt uitnodigen tot bewegen en ook de kwaliteit van het bewegen aantoonbaar verbeteren. Er zijn plekken op het plein waar kinderen samen (leren) spelen, waar ze sportief worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren. SPO-scholen die werken met het programma Beweegwijs zijn: de Rietendakschool in Ondiep, de Herderscheeschool, de Prinses Margrietschool en De Cirkel in Zuilen, De Panda en de Luc Stevensschool in Kanaleneiland.

Burgemeester opent in november 2016 het vernieuwde schoolplein van de Rietendakschool, een plein dat kinderen stimuleert om te bewegen.

 

Geplaatst in Nieuws.