Ook academicus is welkom bij SPO Utrecht

Academisch opgeleide leerkrachten zijn van harte welkom bij SPO Utrecht.  Hun onderzoekende, vragende en actieve werkhouding past immers goed bij onze lerende cultuur en bij ons streven naar meer diversiteit in schoolteams. Wat maakt werken bij SPO Utrecht aantrekkelijk?

* Al vanaf het begin in 2016 is SPO Utrecht actief betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Inmiddels hebben (academisch opgeleide) leerkrachten op dertien van onze scholen onderzoeken uitgevoerd naar vraagstukken uit hun eigen schoolpraktijk. Er komt een vervolg op WOU: het NRO-project  ‘Onderzoek dat werkt’. Een leerkrachtonderzoeker krijgt uren om binnen de eigen school te werken aan onderwijsontwikkeling op basis van onderzoek. Twee scholen van SPO Utrecht gaan meedoen.

* Via Utrecht Leert loopt een onderzoeksproject, naar ‘Wat maakt dat onderwijsprofessionals willen blijven werken binnen het onderwijs in Utrecht?’ Dit onderzoek wordt uitgevoerd door zes academisch opgeleide leerkrachten die ook voor de klas staan. Drie van hen werken op scholen van SPO Utrecht.

* SPO Utrecht is in gesprek over het pilotonderzoek ‘ontwikkelkracht’, een regionale samenwerking met Hogeschool Utrecht die onderwijsonderzoek stimuleert. Hier vind je meer informatie.

* De komende jaren besteedt SPO Utrecht aandacht aan het realiseren van meer diversiteit binnen schoolteams. Want samen werken we aan goed onderwijs: vrijwilligers, leraar-ondersteuners, vakdocenten en academisch opgeleide leraren, ieder draagt bij vanuit de eigen deskundigheid. We hebben goed werkgeverschap hoog in het vaandel. In ons nieuwe Koersplan dat op 11 september 2023 wordt gepubliceerd, kun je er meer over lezen.

* Onze directeuren staan open voor gesprek. Bekijk samen wat de mogelijkheden zijn, vertel wat je in huis hebt. Neem zelf het initiatief. Zoals Andrea. Zij brengt een groepje scholen bij elkaar dat ervaringen met onderzoekend leren uitwisselt. Je kunt een deel van een studiedag verzorgen voor je team.

* In onze interne netwerken ontmoeten specialisten van alle scholen elkaar, bij voorbeeld taalspecialisten, rekenspecialisten, ict’ers: hier kun je ook jouw deskundigheid delen.

Geplaatst in Nieuws.