Minste thuiszitters in Utrecht

Utrecht behoort tot de top-3 gemeenten met goede resultaten in de strijd tegen ‘thuiszitters’. Dat zijn leerplichtige kinderen die om verschillende redenen al langer dan drie maanden niet naar school gaan.

Utrecht, Breda, IJssel-Vecht (met Zwolle als centrumgemeente) boeken de beste resultaten bij het voorkomen van thuiszitters. Dat blijkt uit de landelijke cijfers van de 1 oktobertelling van de Leerplichtwet. Volgens artikel 25 leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af over de naleving van deze wet.

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de gemeente Utrecht ondertekenden het Thuiszitterspact. Tijdens de landelijke Thuiszittersweek (3-7 juni 2019) willen alle partners aandacht voor de goede voorbeelden om thuiszitten langer dan 3 maanden te voorkomen. Centraal staat de vraag: ‘hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school?’

In Utrecht staat het kind centraal en zoeken de partners van het samenwerkingsverband samen naar creatieve oplossingen om kinderen toch naar school te laten gaan.

Op de website ‘Kijk op Onderwijs’ staat een filmpje waarin, vanaf minuut 5.00, de directeuren van de Samenwerkingsverbanden Utrecht PO en VO,  Jetta Spaanenburg en Ank Jeurissen, en de wethouder Onderwijs van Utrecht, Anke Klein, worden geïnterviewd over de succesvolle Utrechtse aanpak.

Geplaatst in Nieuws.