Ventilatie scholen van SPO Utrecht voldoet

De ventilatie op de scholen van SPO Utrecht is in orde. In verband met corona worden hierover geregeld vragen gesteld door ouders en medezeggenschapraden.

Beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen: ,,De scholen van SPO Utrecht zitten er nu nagenoeg allemaal fatsoenlijk bij. Dat is te danken aan de snelle aanpak van het binnenmilieu van scholen, waarmee gemeente en Utrechtse schoolbesturen al in 2007 zijn begonnen.’’

SPO Utrecht heeft reeds eind 2020 door externe bureaus onderzoek laten doen naar de luchtkwaliteit en de ventilatie in de gebouwen van al haar 38 scholen. Daaruit blijkt dat de CO2-waarden van alle SPO-scholen, op één na, voldoen aan het wettelijk vereiste niveau bij nieuwbouw van scholen: Frisse Scholen klasse A, B of C van Senternovem. Deze classificeren het binnenmilieu van onze scholen als voldoende, goed of uitmuntend.

Het CO2-niveau in alle gebouwen is (ruim) onder het acceptabele niveau van 1200 ppm (parts per million).

Nog dit jaar wordt ook op de laatste SPO-school de ventilatie en het binnenmilieu verbeterd. Hiervoor is subsidie aangevraagd. Het gaat om obs De Kaleidoskoop.

De rapportage is in opdracht van SPO Utrecht uitgevoerd door Hero Balancer en door Croon Wolter & Dros (CWD) tussen 1 oktober en 30 november 2020. De rapporten van CWD zijn gedeeld met de scholen.

Los hiervan, worden alle SPO-scholen, naar aanleiding van een recent besluit van de minister van OCW, binnenkort voorzien van CO2-meters.

Geplaatst in Nieuws.