Utrecht Leert

In Utrecht slaan schoolbesturen en gemeente de handen ineen voor de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de stad. Dit actieplan behelst het investeren in een hoogwaardige structuur voor het opleiden van (nieuwe) leraren in de scholen, en het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent. Hiervoor is ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar. Het moet op die manier aantrekkelijk worden om in het Utrechts onderwijs te werken.

Het lerarentekort speelt in Utrecht de komende jaren sterker dan gemiddeld, omdat de stad, en dus ook het aantal kinderen, blijft groeien. Volgens prognoses zal het aantal vacatures in het primair onderwijs dat niet kan worden vervuld, ruim verdubbelen van 38 voltijdsbanen in 2018 naar 113 fte in 2023. Nu al zijn de tekorten in de stad merkbaar in groep 7 en 8 en in het speciaal onderwijs. Ook voor SPO Utrecht wordt het langzaamaan steeds lastiger om collega’s te vinden, vooral voor groep 8.

Voor de komende vier jaar wordt jaarlijks 1,3 miljoen euro extra vrijgemaakt, door gemeente (330.000 euro) en rijksoverheid (1 miljoen euro). De eerste periode wordt deze middelen vooral ingezet op begeleiding van beginnende leraren en zij-instromers. Besturen, opleidingsinstituten en overheid werken samen.

Bestuursvoorzitter Thea Meijer van SPO Utrecht: ,,Fijn dat de gemeente ook werk maakt van betaalbare woningen. Dat voorkomt dat onderwijspersoneel buiten Utrecht gaat wonen en werken.’’ Het plan van de gemeente is om in overleg met partners op de woningmarkt huur- en koopwoningen in Utrecht te reserveren voor leraren.

Lees het volledige Utrechtse actieplan lerarentekort.

Alle ouders van leerlingen ontvingen op 13 februari een persoonlijke brief van het bestuur van SPO Utrecht, met concrete uitleg over hoe de SPO-scholen in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk omgaan met het lerarentekort en het gebrek aan invallers voor zieke collega’s.

Het Utrechtse actieplan kreeg veel aandacht in de pers.

Geplaatst in Nieuws.