Energieneutrale scholen

SPO Utrecht streeft ernaar alle SPO-scholen die de komende jaren nieuw worden gebouwd (SO Fier, Pantarijn, Rijnvliet, Kees Valkenstein, Jules Verne) helemaal energieneutraal te maken. Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting: ,,Juist een school kan kinderen het goede voorbeeld geven.’’

,,Daarom heeft SPO Utrecht het voortouw genomen in een Utrechtse pilot in 2016, waarbij negen SPO-scholen (en nog twee andere Utrechtse basisscholen) werden gescand op hun energieverbruik. Deze schoolteams werden tegelijkertijd ook gecoacht in beter omgaan met energie. Samen met de opbrengst van zonnepanelen leverde dat echt een besparing op. Gemiddeld bezuinigde elke school 5100 euro aan energiekosten, in een jaar tijd!’’

Deze SPO-scholen hebben deelgenomen aan de pilot: Voordorp, Oog in Al, Kohnstammschool, De Klim, De Hoge Raven, Maaspleinschool, Puntenburg en beide locaties van Jenaplanschool Wittevrouwen.

Dit zijn de grootste verspillers:

* Ramen langdurig openzetten terwijl de verwarming aanstaat

* Apparaten niet in de eco-stand gebruiken

* Apparatuur aan laten staan of op de stand-by laten staan

* Verlichting ’s avonds en in het weekend laten branden, in het materialenhok of bij de wc’s

* Buitendeuren op laten staan zodat kinderen (kleuters) naar de wc kunnen

* Kloktijden zijn niet goed ingesteld, zodat de verwarming/koeling/ventilatie ’s avonds en tijdens vakanties blijft branden

Rob van der Westen: ,,Er is duidelijk veel winst te behalen door bewustwording en het stimuleren van positief gedrag. Dan kan al heel simpel: Doe het licht uit als je met je klas gaat gymmen. Lucht je klaslokaal op de goede manier. Maar je moet je er wel met zijn allen van bewust zijn. We willen als SPO Utrecht zeker doorgaan met energiebesparing, maar hoe, bespreken we de komende tijd met de gemeente en met onze schooldirecteuren. De directeuren zijn positief, zij willen ‘bewust omgaan met energie’ opnemen in de lessen. Voor ons is deze pilot een succes.’’

 

 

Geplaatst in Nieuws.