Utrechtse besturen teleurgesteld over onderhandelingsresultaat

Utrechtse schoolbesturen vinden onderhandelingsakkoord geen oplossing voor structurele problemen in het PO en VO

De Utrechtse schoolbesturen, waaronder SPO Utrecht, zijn teleurgesteld over het resultaat dat bonden, PO-raad, VO-raad en minister afgelopen vrijdag zijn overeengekomen. Het geeft onvoldoende aan dat er in het onderwijs structurele problemen zijn. Een eenmalige investering in het onderwijs zonder perspectief op lange-termijn-verbeteringen en -investeringen is voor de besturen onbegrijpelijk. De besturen willen dat er structureel wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Het bieden van een langetermijnperspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. Er wordt namelijk heel hard gewerkt om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat vraagt erkenning.

In het bovengenoemde akkoord wordt gesproken over een investering van 460 miljoen euro, waarvan 94 miljoen naar voren gehaald geld is voor werkdrukmiddelen voor het PO, 150 miljoen voor elk van de sectoren PO en VO over 2020 en 2021 en enkele kleinere bedragen die te maken hebben met Samen Opleiden en zij-instromers. Deze bedragen zijn incidenteel en eenmalig. Er is wel een structureel bedrag van rond de 15 miljoen voor het verbeteren van de salarissen van de collega’s in het voortgezet speciaal onderwijs.

Hoewel we als besturen uiteraard blij zijn met extra geld, draagt de wijze waarop dit geld geïnvesteerd wordt in onvoldoende mate bij aan het doel van de aangekondigde staking, namelijk het verminderen van het structurele probleem van de lerarentekorten. Tekorten die zich in onze stad zeer hard beginnen te manifesteren. Onze medewerkers en directieleden werken heel hard om te voorkomen dat dit leidt tot uitval van lessen, maar de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs staan onder druk en dat merken we elke dag weer!

De vakbonden hebben op basis van dit akkoord opnieuw tot een staking opgeroepen op woensdag 6 november. Om een duidelijk signaal af te geven dat wij als Utrechtse schoolbesturen nog steeds achter de doelen van de staking staan, willen wij de staking op een aantal manieren ondersteunen:

  1. Stakende medewerkers worden dit keer niet geregistreerd.
  2. De besturen komen langs op een paar scholen om met elkaar te praten over de actie.
  3. De gezamenlijke besturen houden een persbijeenkomst op woensdag 6 november om 13.00 uur in de aula van het gebouw Hart van Noord (Trumanlaan 60) in Kanaleneiland. Tijdens deze bijeenkomst delen wij onze visie op wat er nodig is voor kwalitatief goed onderwijs en voor de aanpak van het lerarentekort. Vertegenwoordigers van actievoerende scholen zijn daarbij uiteraard van harte welkom!
Geplaatst in Nieuws.