SPO Utrecht steunt PO in actie

Het bestuur van SPO Utrecht steunt ‘PO in actie’. We maken ons sterk om de eisen kracht bij te zetten. Want om goed onderwijs te blijven geven, moet er écht structureel meer in onderwijs worden geïnvesteerd.

Bezuinigingen hebben het basisonderwijs al jaren op achterstand gezet. Het is hoog tijd om meer geld vrij te maken. Verhoging van het salaris van de leraar basisonderwijs is een terechte eis. Het leraarschap is een veeleisende baan en veel leraren hebben tegenwoordig een master afgerond. Het is niet uit te leggen waarom een leraar in het voortgezet onderwijs nog steeds meer verdient voor hetzelfde werk en dezelfde opleiding.

Het bestuur plaatst wel een kanttekening: voor goed onderwijs is meer nodig dan alleen een beter salaris. Daarom zijn structurele investeringen in het primair onderwijs nodig. Zo pleit het bestuur voor herstel van de jarenlange bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid om ook kansarme kinderen goed onderwijs te kunnen blijven bieden. En daarnaast is er meer geld nodig om leraren beter te faciliteren om hun werk goed en met plezier te doen: met meer collega’s, zodat de werkbelasting behapbaar is.

Op 5 mei opende het Algemeen Dagblad met onderstaand bericht:

Geplaatst in Nieuws.