SPO Utrecht-stagedag speciaal onderwijs werpt al vruchten af

Normaal gesproken lopen tweedejaars pabostudenten Lucas en Kai vandaag stage op obs het Zand en op OBO de Klopvaart, maar vandaag zijn ze bij Lux speciaal onderwijs. Een dag lang kunnen zij kennismaken met dit onderwijs voor kinderen die langzamer en moeilijker leren. Een goed initiatief van hun ‘werkgever’ SPO Utrecht, vinden zij en de zes andere pabostudenten die Lux vandaag bezoeken.

Pabostudenten Kai (op de voorgrond) en Lucas (op de achtergrond) in groep Duizendpoten bij Lux speciaal onderwijs.

Half 12 ’s morgens in groep Duizendpoten: Lucas en Kai stellen zich voor aan de twee collega’s en de twaalf leerlingen, die net beginnen aan een ‘rustmomentje’ in de klas. Leerlingen mogen zelf kiezen wat ze doen: een jongen leest, anderen tekenen of maken een puzzel. Geroutineerd schuiven de studenten aan, ze lezen mee, lezen voor, maken een praatje.

Eigen rol

Later, tijdens de lunch, vertelt Lucas zijn medestudenten dat hem opviel dat elke leerkracht een eigen rol had tijdens het kringgesprek dat volgde op het rustmomentje. ,,De een was bezig met de inhoud en nam de planning van de dag door met de leerlingen, de ander reageerde op gedrag van kinderen.’’

Acht pabostudenten, zes tweedejaars, een eerstejaars en een derdejaars, zijn vandaag bij Lux. Ze eten samen. Allemaal zijn ze enthousiast over het initiatief van de schoolopleiders van Lux, in samenwerking met Isabel Spruijt (programmaleider werkplekleren HUpabo), om alle stagiaires bij SPO Utrecht verplicht één dag te laten stage lopen op de vier so-scholen van SPO Utrecht.

Pabo-student Inge helpt in groep de Panda’s bij de lunch.

Dat zijn Lux so, de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs, het Kromme Rijn College (voor leerlingen vanaf 10 jaar, die ondersteuning nodig hebben in hun gedrag) en SO Fier (voor kinderen vanaf 4 jaar, die ondersteuning krijgen in hun gedrag). Alleen bij SO Fier lukte het (vanwege personeelstekort!) helaas niet om de stagedag te organiseren. Vacatures in het speciaal onderwijs zijn nog lastiger te vervullen dan in het regulier basisonderwijs.

So-stage

Pabostudenten komen normaal gesproken pas in hun derde studiejaar in aanraking met het speciaal onderwijs. Jaren geleden waren stages in het speciaal onderwijs nog verplicht. Studenten zijn tegenwoordig een heel schooljaar lang verbonden aan één stageschool. Wie wil, kan kiezen voor een so-stage, ook voor een half jaar. Maar hoe kun je voor iets kiezen dat je niet kent?

Dus brengt SPO Utrecht zelf haar stagiaires de speciale scholen in. Nu is de enige mogelijkheid voor tweedejaarsstudenten om kennis te maken met so in de regio, een eenmalig schoolbezoek in maart. Maar er is zoveel variëteit on het speciaal onderwijs, dat één kennismaking wel erg weinig is.

Enthousiast

,,Een stagedag in het speciaal onderwijs zou elk studiejaar verplicht moeten zijn,’’ concludeert Lotte, derdejaars student, bij de gezamenlijke lunch. Femke, eerstejaars: ,,Ik word wel enthousiast van wat ik hier vandaag bij Lux meemaak, maar ik kan me voorstellen dat zo’n dag in het speciaal onderwijs voor eerstejaars ook ontmoedigend kan zijn.’’ Lotte heeft in haar tweede studiejaar kennis gemaakt met mythylschool Ariane de Ranitz. ,,Mij trekt het wel. In het speciaal onderwijs leer je goed omgaan met verschillen tussen leerlingen. Maar je krijgt hierover op de pabo maar weinig informatie, ik ging er destijds een beetje blanco naartoe.’’ Thomas (tweedejaars pabo, loopt stage op Jules Verne) herkent dat: ,,Tot nu toe had ik geen idee wat het speciaal onderwijs is en doet.’’

Inge (stagiaire op de Kees Valkensteinschool): ,,Ik heb vandaag veel gekeken naar hoe kinderen met elkaar omgaan. Dit is mijn eerste kennismaking met speciaal onderwijs.’’

Intens

Kai en Lucas konden meewerken tijdens het clusterlezen vanochtend. Ze zijn erg enthousiast omdat hun hulp zeer welkom was. Vol bewondering: ,,Bij de groep De Orka’s waren drie leerkrachten op een groep van acht kinderen, maar dat leek mij zelfs weinig.’’ Inge: ,,Ik vind het heel intens hoe jullie omgaan met plotselinge woede van een kind. Hoe pak je dat aan? Dat kun je hier heel goed leren.’’

Luc Stevensschool

In elk geval een aantal van deze acht studenten heeft interesse in een half jaar stage in het speciaal onderwijs. Een goed begin. Want ook op de Luc Stevensschool reageerden pabostudenten maandag en dinsdag enthousiast: alletwee willen ze graag volgend jaar een stage lopen in het speciaal basisonderwijs op de Luc Stevens. Schoolopleider Wieteke Ipenburg: ,,Ze vertelden dat ze bij ons meer rust ervaren hebben dan op de reguliere scholen die ze tot nu toe hebben gezien. Dat er bij ons veel gedaan wordt aan voorspelbaarheid. Ze zagen dat we veel werken vanuit positiviteit.’’

Isabel Spruijt van HUpabo: ,,Het is een bewuste keuze om studenten in het derde leerjaar kennis te laten maken met speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Dat komt terug in de vakken ‘kind en talentontwikkeling’, ‘kind in de klas’ en ‘kind in de omgeving’. En Alpo-studenten krijgen het vak orthopedagogiek. In het vierde studiejaar kunnen studenten ook kiezen voor een minor gespecialiseerd onderwijs. De trend is wel dat een stage in het speciaal onderwijs minder vaak wordt gekozen. De studenten die ik tijdens deze so-stageweek van SPO Utrecht spreek, zeggen dat ze deze bezoeken als prettig en fijn ervaren. Dus wat mij betreft gaan we door en zoeken we samenwerking met andere schoolbesturen.’’

Geplaatst in Nieuws.