SPO Utrecht krijgt een nieuw bestuur

SPO-bestuursleden Eric van Dorp en Thea Meijer maken in 2022 graag plaats voor een nieuw bestuur. Ze gaan met ‘pensioen’. Beide bestuurders worden volgend jaar 65. Zij kiezen voor dit momentum om samen te stoppen als bestuur en zo een ‘warme overdracht’ van hun functies en taken mogelijk te maken.

Eric van Dorp stopt per 1 januari 2022. Thea Meijer zal medio 2022 haar bestuursfunctie bij SPO Utrecht beëindigen. Bureau Wesselo & Partners begint deze week met werving en selectie van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van SPO Utrecht.

Per 1 januari draagt Thea Meijer haar functie over aan de nieuwe voorzitter, zij blijft nog enkele maanden als bestuurslid bij SPO Utrecht.

De nieuwe bestuurder vindt in SPO Utrecht een in alle opzichten gezonde organisatie met 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

De onderwijskwaliteit van alle SPO-scholen is in orde (voldoende of zelfs goed of excellent). De stichting is financieel gezond en werkt volgens controleerbare doelen, vastgelegd in het Koersplan. De organisatie is transparant, (school)directeuren krijgen veel ruimte en worden gesteund door bestuur, staf en collega’s. Verantwoordelijkheden liggen bij SPO Utrecht zo laag mogelijk in de organisatie. De Raad van Toezicht controleert. Een recente vrijwillige bestuurlijke visitatie door de PO-Raad, werd met positief resultaat afgerond.

Thea Meijer en Eric van Dorp zijn vanaf het begin bij SPO Utrecht betrokken.

SPO Utrecht is ontstaan vanuit de gemeentelijke taak om openbaar onderwijs in de stad te verzorgen. Vlak voor de eeuwwisseling werden de Utrechtse openbare basisscholen ondergebracht in een bestuurscommissie met Wim Kamu (overleden in 2000) als voorzitter en Thea Meijer als een van de leden van het bovenschools management. In 2003 werd de stichting opgericht en vormden Eric van Dorp en Thea Meijer samen de algemene directie, later het College van Bestuur met Thea als voorzitter. Beiden werken overigens in de praktijk als gelijkwaardige partners.

SPO Utrecht is nu een van de grote besturen voor primair onderwijs in Nederland.

Het aantal SPO-scholen groeide mee met het aantal inwoners van Utrecht, van 23 scholen naar de huidige 38 scholen.

Thea Meijer: ,,Met een nieuw bestuur gaat SPO Utrecht een nieuwe periode in. Dit volgende bestuur kan voortbouwen op wat er nu staat: een professionele organisatie met betrokken en deskundige mensen die goed onderwijs voor álle kinderen als focus hebben. En die de uitdagingen aangaan om ook in de toekomst boeiend onderwijs te blijven bieden voor de Utrechtse kinderen.’’

 Van de toekomstige voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht wordt gevraagd:

  • Inspirerend leidinggeven aan een gemeenschap waar aandacht voor professionele ruimte en ontwikkeling centraal staat.
  • Met de huidige voorzitter blijven zorgdragen voor goed openbaar onderwijs in een grootstedelijke context
  • In het kader van goed onderwijs voor kinderen samenwerken met strategische partners.

Informatie over de vacature vind je hier: Wesselo en Partners

Geplaatst in Nieuws.