SPO Utrecht innovatief in onderwijshuisvesting

In diverse vakbladen staat SPO Utrecht in de schijnwerper als een innovatieve partner op het gebied van onderwijshuisvesting. Met extra inspanning en goede samenwerking worden door SPO Utrecht opmerkelijke resultaten geboekt.

Duurzaam bouwen is voor SPO Utrecht vanzelfsprekend, vanwege de maatschappelijke rol en de voorbeeldfunctie die scholen hebben.

Duurzaamheid

Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting, speelt hierbij een belangrijke rol als een echte ambassadeur voor duurzaamheid, circulariteit en energiebeheersing. Hij krijgt van het bestuur overigens alle ruimte om die ambitie, namens SPO Utrecht, vorm te geven.

In de praktijk worden nieuwe scholen gerealiseerd die volledig energieneutraal functioneren, waar de wet ‘bijna energieneutraal’ voldoende acht. Ook in bestaande schoolgebouwen wordt door SPO Utrecht stevig ingezet op duurzaamheid bij verbouwingen en in energiebeheer. Op de website van ‘Scholen op koers naar 2030’ kun je lezen welke goede resultaten worden geboekt met online monitoring van energieverbruik op SPO-scholen.

Lees hier wat goede samenwerking van de beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht met de gemeente oplevert, in ‘Samen Slimmer PO’, dossier Huisvesting: ’Kun je voetballen op het dak?’

Namens SPO Utrecht betuigde beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen in de zomer van 2021 zijn steun aan de campagne van Merijn Tinga tegen de ‘plastic soup’ (in het filmpje vanaf minuut 2:30)

Nieuwe schoolgebouwen

Nieuwe gebouwen worden bij SPO Utrecht ontworpen in nauw overleg met de schoolteams, die hebben echt invloed op het ontwerp. Het resultaat is een school die helemaal past bij de flexibele wijze waarop anno 2021 wordt lesgegeven en die ook ruimte biedt om het onderwijs in de toekomst anders in te richten.

Lees dit artikel over de totstandkoming van het bijzondere ontwerp van Kindcentrum Rijnvliet in De Meern in het vakblad ‘Schooldomein’ van december 2021

Dit artikel over het ontwerp van obs Jules Verne in Ondiep, in het vakblad ‘Schooldomein’ van juli 2021 laat zien dat de buitenkant van een school niet het hele verhaal vertelt.

Kunst en architectuur

Het resultaat van ‘buiten de lijntjes denken’ bij SPO Utrecht is ook, dat schoolgebouw de aandacht trekt van media over architectuur en kunst.

Hier bijvoorbeeld een artikel over het interactieve kunstwerk ‘Horismos’ van kindcentrum Haarzicht in The Architectural Review.

Lees hier over het kunstwerk zelf, hier is ook een nieuwsbericht

over de opening.

En het artikel over het kunstwerk ‘Rain Drain Digger’ bij SO Fier, waar de kinderen zelf aan hebben meegewerkt. Hier is de folder 

Geplaatst in Nieuws.