SPO Utrecht in voorhoede Utrechtse kindcentra

Afgelopen vrijdag 19 januari ontmoetten

leidinggevenden van basisscholen, kinderopvang en voorscholen in Utrecht elkaar tijdens de

startbijeenkomst van het Utrechts ikc overleg. Stedelijk coördinator Margôt Koekkoek vormt

het komende jaar een lerend netwerk met alle betrokkenen en ze geeft masterclasses voor

de medewerkers van de Utrechtse ikc’s in wording. SPO-voorzitter Thea Meijer zit in de

stuurgroep IKC.

De directeuren van obs Voordorp, de Dr. Bosschool, De Klimroos, De Koekoek, Rijnsweerd,

De Meander, Vleuterweide waren er met hun partnerorganisaties. Scholen van SPO Utrecht

zijn sterk vertegenwoordigd met zeven van de tien coalities in Utrecht om tot een

kindcentrum te komen!

Geplaatst in Nieuws.