SPO Utrecht bouwt energieneutrale scholen

SPO Utrecht laat al zijn nieuwe openbare basisscholen volledig energieneutraal en zo duurzaam mogelijk bouwen. De komende jaren staan vijf nieuwe schoolgebouwen in de stad Utrecht gepland.

SPO Utrecht gaat hiermee een flinke stap verder dan de huidige standaard en voldoet waarschijnlijk meteen aan de milieueisen die vanaf 2021 aan nieuwbouw van scholen worden gesteld. Door nu al volledig energieneutrale basisscholen te realiseren, kiest SPO Utrecht voor optimale duurzaamheid. Een energieneutraal schoolgebouw wekt zelf de energie op die nodig is om het te verwarmen, te koelen en te verlichten (EPC=0). Zo’n schoolgebouw heeft een lange levensduur en een prettig en schoon binnenklimaat.

Verantwoordelijkheid

Eric van Dorp, college van bestuur van SPO Utrecht: ,,Wij voelen een grote verantwoordelijkheid jegens kinderen, die recht hebben op een schone toekomst. Met energieneutrale scholen leveren we een bijdrage aan duurzaam bouwen en we sparen energie voor de toekomst. Uiteindelijk profiteren de scholen zelf ook van het voordeel op de rekening.’’ SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

Investeringen

De investeringen die nodig zijn om een energieneutraal gebouw te realiseren, betaalt het schoolbestuur uit de eigen reserves. Deze extra kosten worden binnen en een aantal jaren terugverdiend, doordat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig is voor verwarming, koeling en verlichting. Zo is het bouwen van een energieneutraal schoolgebouw volledig kostendekkend. De businesscase die hieraan ten grondslag ligt, is gemaakt in samenwerking met ICS adviseurs.

Vijf energieneutrale basisscholen

SPO Utrecht zal de komende drie jaar in elk geval vijf basisscholen volledig energieneutraal laten bouwen. Het gaat om SO Fier aan de Winklerlaan en de Kees Valkensteinschool in de nieuwe (gasloze!) wijk Haarzicht in Vleuten. Daarna volgen Kindcentrum Rijnvliet in De Meern, obs Jules Verne in Ondiep en obs Pantarijn in De Meern.

 Voorloper

SPO Utrecht is voorloper op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het basisonderwijs. Al sinds zeven jaar plaatst ze zonnepanelen op daken van de openbare basisscholen in de stad. In 2013 won de nieuwbouw van een van de SPO-scholen, de Anne Frankschool, de Milieuprijs van de gemeente Utrecht. SPO Utrecht is ook de initiatiefnemer van de gemeentelijke pilot met de energiescan/energiecoach, die leraren en leerlingen op bestaande basisscholen bewust maakt van hoe zij omgaan met energie (en zorgt voor energiezuiniger gedrag).

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht ondersteunt de keuze van het bestuur van SPO Utrecht van harte.

Lees het artikel over SPO Utrecht en energieneutrale scholen in het vakblad Schooldomein oktober 2018.

Kindcentrum Rijnvliet (start bouw wordt binnen enkele maanden verwacht)

SO Fier (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Kees Valkensteinschool (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Geplaatst in Nieuws.