SPO-scholen zullen groep-8 leerlingen ‘kansrijk’ adviseren

De Utrechtse schoolbesturen hebben vorige week samen afgesproken om groep-8 leerlingen ‘kansrijk’ te adviseren voor hun vervolgonderwijs. Hiermee volgen zij het advies op van de PO-Raad, VO-Raad en het ministerie van OCW. SPO Utrecht is blij met dit gezamenlijke besluit.

Voor leerlingen van groep 8 in de stad Utrecht zijn sinds 25 januari mogelijkheden om af en toe weer naar school te gaan, ze hoeven niet per se te wachten tot de landelijke corona-schoolsluiting wordt opgeheven. Dit hebben de Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Utrecht vorige week na gezamenlijk overleg afgesproken.

Volgens de landelijke richtlijnen komen tijdens de schoolsluiting alleen kwetsbare kinderen in aanmerking voor fysiek onderwijs op hun basisschool. De groep-8 leerlingen zijn kwetsbaar in relatie tot hun overstap naar het voortgezet onderwijs, is de conclusie van gemeente en schoolbesturen. Dat betekent dat de schoolbesturen ervoor kunnen kiezen om ook (een deel van de) groep-8 leerlingen aan te merken als kwetsbare groep en ze fysiek onderwijs aan te bieden.

Meer informatie op de POVO-website.

Geplaatst in Nieuws.