SO Fier: bijzonder gebouw voor speciale school

Binnenkort gaan bouwvakkers aan de slag met de nieuwbouw van SO Fier aan de Winklerlaan in Utrecht. Het ontwerp van EVA architecten is geheel afgestemd op de ruim 150 leerlingen van deze school voor speciaal onderwijs. Zij verhuizen in de loop van volgend schooljaar naar een prachtig, energieneutraal schoolgebouw in een groene omgeving, met een duurzaam kunstwerk en twee gymzalen.

 Ontwerp

Aan de buitenzijde trekt lichte baksteen de aandacht, als een soort lint dat zich om het gebouw heen slingert en de bouwdelen van de gymzalen en school bij elkaar houdt. De afgeronde hoeken en de lichte kleur staan in mooi contrast met het robuuste materiaal en de groene omgeving waarin de school staat. Binnen valt de bijzondere trap meteen op. De groepsruimten liggen rond een patio en alle klassen beschikken over een eigen toilet en een eigen plek om rustig apart te werken. Kinderen leren op SO Fier hetzelfde als alle kinderen op de basisschool, maar krijgen daarnaast specifieke ondersteuning rond gedrag.

Voor EVA architecten uit Utrecht was het een bijzondere opdracht, omdat de wensen van de school zo specifiek waren, vertelt architect Jeroen Baars. ,,We hebben prettig samengewerkt met SPO Utrecht en de school, zij gingen er echt voor!’’

Groen

Om de school heen zijn veel bomen en struiken gespaard en ook het schoolplein zelf wordt heel groen. Enkele bomen die door hun slechte conditie toch moesten worden gekapt, worden elders gecompenseerd.

De gemeente Utrecht en SPO Utrecht organiseerden geregeld bijeenkomsten om omwonenden op de hoogte te houden van het nieuwbouwproces. Het bestemmingsplan moest worden aangepast, omdat het nieuwe gebouw hoger wordt dan in het bestaande bestemmingsplan was voorzien. De afstand tussen straat en school wordt groter.

Energieneutraal

Het gebouw is straks volledig energieneutraal in gebruik (EPC=0). Dat is te danken aan de inzet van het schoolbestuur SPO Utrecht, opdrachtgever van de bouw. ,,Als school draag je maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij willen graag het goede voorbeeld geven in duurzaamheid.’’

SO Fier wordt de eerste volledig energieneutrale basisschool in Utrecht. De extra investering die hiervoor bij de bouw nodig is, verdient zichzelf in een aantal jaren terug door een zeer lage energierekening. SPO Utrecht realiseert nog vier andere energieneutrale schoolgebouwen.

Duurzaam kunstwerk

Op het schoolplein komt een bijzonder kunstwerk: een wachthuisje bij de voetbalkooi. Het ziet er uit als een graafmachine en is vervaardigd van materialen uit het vorige schoolgebouw aan de Winklerlaan. Leerlingen van SO Fier hebben destijds zelf meegeholpen regenpijpen en andere spullen uit hun oude school te slopen. Zij hielpen ontwerper Jan Jongert van Superuse Studios ook aan de nodige inspiratie.

Superuse Studios is gespecialiseerd in hergebruik van materialen en dit werk past dus heel goed bij het duurzame schoolgebouw van SO Fier.

Utrecht is een van de weinige gemeenten die de kunstregeling al sinds 1954 consequent toepast. Bij de bouw of verbouw van scholen wordt anderhalf procent van de kale bouwsom gereserveerd voor een kunstopdracht.

 Bouwwerkzaamheden

De bouwwerkzaamheden van SO Fier, uitgevoerd door bouwbedrijf BM van Houwelingen, duren naar verwachting ongeveer een jaar. Het nieuwe schoolgebouw verrijst op de plek van het inmiddels gesloopte vorige onderkomen, maar staat wat verder van de straat af, in het groen. Het vorige gebouw was sterk verouderd en te klein geworden. Leerlingen en leraren van SO Fier zijn nu al enkele jaren gehuisvest in een tijdelijk schoolgebouw aan de Stroyenborchdreef in Overvecht. Ze hopen uiterlijk in januari 2020 weer terug te verhuizen naar de Winklerlaan, naar hun mooiere, grotere en speciaal voor hen ontworpen eigen schoolgebouw.

Geplaatst in Nieuws.