Sinterklaasfeest voor iedereen

UTRECHT 30 september 2015 – Openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren voortaan het Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs en nemen de scholen hun verantwoordelijkheid in de opvoeding van jonge kinderen.

Het bestuur van SPO Utrecht heeft dit samen met de schooldirecteuren besloten. Belangrijk uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs in Utrecht is dat iedereen gelijkwaardig is. Concreet betekent dit, dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken (Koersplan 2014-2018).

De figuur van Zwarte Piet heeft echter racistische aspecten. Dit blijkt ook uit recente uitspraken van de College van de Rechten van de Mens (‘Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten en de school heeft de verplichting daar iets aan te doen’ – 4 november 2014), de Rechtbank Amsterdam (‘…dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering isc van zwarte mensen’ – 7 juli 2014) en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties (‘Zelfs een diepgewortelde culturele traditie rechtvaardigt geen discriminatoire praktijken en stereotypen’ -28 augustus 2015).

Het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen. Gezien bovenstaande is voor Zwarte Piet of andere kwetsende negatieve stereotyperingen, geen plaats in het Sinterklaasfeest op onze scholen. Binnen de scholen van SPO Utrecht gaan we respectvol en zonder onderscheid des persoons met elkaar om. Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. Wij bieden kinderen, álle kinderen, een veilige en prettige leeromgeving.

Binnen SPO Utrecht, ook op veel SPO-scholen, wordt al geruime tijd gediscussieerd over de rol van Zwarte Piet. We zoeken naar een respectvolle manier om het Sinterklaasfeest op school te vieren. Op basis daarvan is gezamenlijk besloten om de figuur Zwarte Piet uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school te schrappen.

Elke SPO-school gaat binnen de kaders van dit beleid, het Sinterklaasfeest op eigen wijze invullen, in overleg met de oudercommissie.

Thea Meijer en Eric van Dorp,
College van bestuur van SPO Utrecht

Geplaatst in Nieuws.