Serie masterclasses Het Jonge Kind in november van start

Alle collega’s die met jonge kinderen werken, zijn welkom bij de masterclasses Het Jonge Kind van SPO Utrecht! Want of je nu een zeer ervaren, tevreden juf bent of juist een starter of een ondersteuner, of jouw school in een krachtwijk staat of in Utrecht Oost, of je werkt op een school voor speciaal onderwijs: Jessica Geldof weet zeker dat iedere collega hier nieuwe praktische kennis en inspiratie opdoet.

Dus het zou geweldig zijn als collega’s van álle 38 scholen van SPO Utrecht deelnemen aan deze eerste masterclass. Wat een kennis en ervaring dán samenkomt aan de Orteliuslaan!

Dinsdagmiddag 21 november om 15.30 uur is de eerste van een serie masterclasses Het Jonge Kind en deze editie gaat over ‘Zin in lezen’. Meld je aan: jessica.geldof@spoutrecht.nl

Initiatiefnemer is Jessica Geldof, directeur van obs Jules Verne, samen met jonge kind-specialist Astrid Zimmerman en beleidsadviseur onderwijskwaliteit Evelien van Lunteren.  ,,Voor startende leerkrachten is deze bijeenkomst sowieso interessant en ik weet zeker dat ook zeer ervaren collega’s, zoals onze eigen Astrid Zimmerman, nieuwe inspiratie en kennis opdoen. Deze masterclass biedt namelijk een nieuwe manier van kijken naar leesonderwijs,’’ vertelt Jessica. ,,Hóe inspireer je kinderen om te gaan lezen? Het gaat om het creëren van intrisieke motivatie, dat is echt anders dan voorheen. De masterclass geeft je als leerkracht praktisch toepasbare kennis.’’

Later dit schooljaar volgen nog twee masterclasses voor collega’s die in de onderbouw werken. De andere thema’s zijn twee- en drietalig onderwijs ( op 5 maart) en peuteronderwijs (op 21 mei). Jessica: ,,De groep kinderen die de basisschool binnenkomt, wordt diverser. We hebben te maken met kinderen uit drietalige gezinnen, zij spreken bijvoorbeeld Oekraïens, Russisch en Engels, maar nog geen Nederlands. Hoe gebruik je dat als kracht? Hoe zet je die taligheid van kinderen in?’’ En over de masterclass in mei: ,,We hebben op school maar weinig kennis over het aanbod in de voorschoolse educatie en kinderopvang. Het instroomniveau van peuters wordt lager, dat is een landelijke ontwikkeling. We hebben dan kritiek op de kwaliteit van de vve, maar is dat terecht? Hoe ziet een dag op de vve er uit?’’

Centraal bij alle SPO Utrecht-masterclasses staat: ‘wat is goed onderwijs voor het jonge kind?’ Jessica: ,,Het is zo tof om elkaar te ontmoeten en ervaring uit te wisselen, want er gebeurt zoveel goeds op veel scholen van SPO Utrecht. Het is mooi om die uitwisseling op gang te brengen met deze masterclasses. We willen echt meer aandacht voor onderwijs aan jonge kinderen binnen SPO Utrecht.’’

UKK

De start van de masterclasses Het Jonge Kind voor alle leraren bij SPO Utrecht, komt op een goed moment. Net na de lancering, vlak voor de herfstvakantie, van het vernieuwde UKK: het Utrechts Kwaliteitskader Jonge Kind’. Het UKK biedt handvatten voor onderwijsprofessionals, en verenigt alle betrokkenen in de stad, van gemeente en schoolbesturen en kinderopvangorganisaties tot scholen, in een gezamenlijke missie: gelijke kansen voor ieder kind. Iedere leerkracht wordt geacht het vernieuwde UKK te kennen en met je deelname aan deze masterclasses maak je hiermee een goed begin. Want de thema’s van de masterclasses passen bij de inhoud van het vernieuwde UKK.

De masterclasses zijn een opvolger van het SPO Utrecht-netwerk Het Jonge Kind, ze bieden praktisch toepasbare kennis voor de leerkracht.

Geplaatst in Nieuws.