Puntenburg sluit na jubileum 140 jaar basisonderwijs

Openbare dalton basisschool Puntenburg is een school met een rijke geschiedenis.  In 2023 bestond de school in het rijksmonumentale gebouw aan de Laan van Puntenburg 2a precies 140 jaar. Nu valt het doek, want deze Utrechtse school uit 1884, is definitief te klein geworden om te blijven voortbestaan.

Puntenburg telde jaren geleden nog 250 leerlingen, maar de daling is ingezet vanwege stedelijke en demografische ontwikkelingen. Er wonen namelijk steeds minder kinderen in de buurt. In de binnenstad en het stationsgebied van Utrecht staan vooral kantoren en winkels, er zijn nu veel minder gezinswoningen in het centrum dan jaren geleden. Puntenburgleerlingen komen dan ook uit de hele stad, 70 procent van woont niet in de buurt van de school. En Puntenburg was al een kleinschalige school: een beperkte groep kiest bewust voor daltononderwijs.

Onafhankeijk onderzoek

Schoolbestuur SPO Utrecht besloot in april vorig jaar bureau B&T onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de levensvatbaarheid van Puntenburg. Ouders werden meteen op de hoogte gesteld en de gesprekken hierover verliepen in goede harmonie. In juni 2023 was het rapport klaar en werden de verschillende toekomstscenario’s met de medezeggenschapsraad besproken. Sluiting bleek helaas de beste optie.

Terneergeslagen en teleurgesteld

Ouders en team reageerden rustig, terneergeslagen en teleurgesteld, vertelt interim-directeur Jasper Bunt in december. De uitkomst van het rapport was onontkoombaar en de aandacht ging vanaf dat moment uit naar: hoe zorgen we dat onze leerlingen zo goed mogelijk een plekje vinden op een andere (openbare) school? ,,We helpen ouders bij het vinden van een goed alternatief. Dat is niet altijd makkelijk, soms heeft de voorkeurschool geen ruimte voor tientallen extra leerlingen, maar we doen ons best. De Puntenburgkinderen zwermen uit naar tien, vijftien verschillende scholen.’’

Na zomervakantie een nieuwe school

In schooljaar 2022-2023 telde Puntenburg nog 85 leerlingen. Toen in juni 2023 duidelijk werd dat de school zou sluiten, werden geen nieuwe kleuters geplaatst, groep 8 vertrok naar het vo en sommige leerlingen begonnen het schooljaar 2023-2024 elders. In augustus 2023 telde Puntenburg nog 52 leerlingen, momenteel zijn er zo’n veertig kinderen over. Zij  maken dit schooljaar af op Puntenburg en beginnen na de zomervakantie op hun nieuwe school. Het afbouwen gaat zo geleidelijk. ,,Er is tijd voor rouw,’’ zegt Jasper Bunt. ,,Leerkrachten zijn verdrietig, schieten soms ineens vol als ze de gang opruimen, ons mooie gebouw wordt steeds leger.’’

,,Iedereen vindt het jammer dat we moeten sluiten. Er is zoveel mooie ruimte in dit schoolgebouw, en we dragen zoveel geschiedenis mee. We waren bijvoorbeeld de eerste ‘Rots & Water’ daltonschool van Nederland.’’

Team blijft in dienst

Het laatste half jaar is Wouter Nieuwenhuis, directeur van obs de Hoge raven, ook interim-directeur op Puntenburg. Het team van Puntenburg blijft in dienst bij SPO Utrecht, de leraren gaan in augustus op een van de andere openbare scholen werken. Het bestuur en personeelszaken voeren met alle collega’s gesprekken, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen.  Het gaat uiteindelijk om drie leerkrachten, een intern begeleider, twee leerkracht-ondersteuners en een collega die in de vervangingspool van SPO Utrecht werkt. Nog twee andere collega’s van Puntenburg zijn niet in loondienst.

Goed afsluiten

Wouter Nieuwenhuis: ,,Dit jaar gaan we goed afsluiten. Alle oud-leerlingen en oud-collega’s die ooit op Puntenburg hebben gezeten of hier hebben gewerkt, zijn van harte welkom om afscheid te nemen van hun oude school. Dat kan in de hele maand april van maandag tot en met donderdag tussen 14.00-15.30 uur: ze kunnen dan gewoon binnenlopen en zich melden bij de conciërge.’’

,,Op 27 maart gaan we met het hele team en alle leerlingen tegelijk op schoolreis. Op 10 juli 2024 is de allerlaatste schooldag: we zorgen voor een fijne afronding, met een besloten afscheidsfestival voor al onze leerlingen en het team. Op 11 en 12 juli ruimen we alles op en maken we het gebouw leeg… Op 13 juli 2024 is de eerste vakantiedag. Dan is de 140 jaar oude, openbare dalton basisschool Puntenburg voorgoed geschiedenis.’’

Wil je meer weten over de geschiedenis van Puntenburg?

Geplaatst in Nieuws.