Publicatie jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van SPO Utrecht is gepubliceerd op deze website. In 2017 telde SPO Utrecht 35 openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs verzorgden voor circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Op alle scholen wordt hard gewerkt aan schoolontwikkeling en eigentijds onderwijs. Er wordt actief geleerd door kinderen en leraren, in een professionele werkomgeving.

In 2017 werd het lerarentekort goed voelbaar. Veel collega’s hebben actief gewerkt aan het werven, opleiden en begeleiden van nieuw personeel. Ondanks die inspanningen, werd duidelijk dat onvoldoende kwalitatief goede leraren beschikbaar waren voor alle werkzaamheden. Door de collega’s op de scholen werd veel werk verzet om het onderwijs te verzorgen, ook als geen invalleraren beschikbaar waren. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hiervoor veel waardering.

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk, aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn.

Lees hier het jaarverslag 2017.

Geplaatst in Nieuws.