Projectmanagers bij Utrecht Leert PO aan de slag

In de stad Utrecht werken wel zo’n twintig PO-schoolbesturen, onderwijsopleidingen en de gemeente samen om het lerarentekort in het primair onderwijs duurzaam terug te dringen. Dat is een unieke situatie!

 In het ‘Actieplan Utrecht Leert PO’ dat vorig jaar verscheen, staat de uitwerking voor het primair onderwijs. Er vallen verschillende subsidieregelingen onder ‘Utrecht Leert’. Het voortgezet – en beroepsonderwijs hebben een eigen actieplan. Namens SPO Utrecht werken Arien Hartog (in de werkgroep PO) en Thea Meijer (op bestuursniveau) mee aan Utrecht Leert PO.

Vier projectgroepen en een manager

Het is nu tijd voor de concrete uitvoering. En daar zijn gedreven, deskundige mensen voor nodig. Voor het primair onderwijs in Utrecht (101 scholen met duizenden leerkrachten!), worden de ambities de komende jaren via projectgroepen gerealiseerd. Recent zijn vier projectleiders en een programmamanager benoemd:

– Programmamanager convenant lerarentekort PO (Esther van Velden)

– Projectleider Anders leren & organiseren (Thea Streng)

– Projectleider Opleiden en begeleiden in de school (Sylvia Tigchelhoff)

– Projectleider PO Academie (Antoinette Crawfurd-Smit)

– Projectleider Zij-instroom (Mariska Gerritsen)

 Schematisch ziet het er ongeveer zo uit:

De nieuwe projectleiders hebben heel veel zin om aan de slag te gaan. Ze werken de komende jaren acht uur per week als projectleider. Esther van Velden werkt 32 uur als programmamanager.

Waarom heb je gesolliciteerd op deze vacature?

Thea Streng, directeur obs Tuindorp en de Margrietschool: ,,Ik had ruimte in mijn agenda en wil graag weer een volgende stap zetten. Deze functie is een feestje voor mij! Want innoveren zit me in het bloed, ik zoek altijd naar hoe kan het onderwijs beter, fijner, efficiënter kan.

En ik verheug me op de grote Utrechtse samenwerking. Heel erg in het begin van mijn loopbaan was er nog concurrentie, dan plakte je de ramen van je lokaal dicht en wilde je de leukste juf zijn. Maar de laatste jaren heb ik de kracht van samenwerking ontdekt. Dan kun je zoveel meer bereiken!’’

Antoinette Crawfurd-Smit, directeur obs Het Zand: ,,Mijn drive is kansenongelijkheid bestrijden. Wij zijn er voor alle  basisscholen. Er zijn veel eenpitters onder de besturen en de leraren die daarbij werken profiteren zo ook van Utrecht Leert. We willen goed onderwijs voor ieder kind in Utrecht realiseren. Want ja, het maakt uit op welke school een kind zit, een goede school maakt echt verschil.’’

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O bij KSU: ,,Ik heb niet gesolliciteerd, want werkte al als projectleider zij-instroom. Naast het convenant lerarentekort PO is er immers een subsidieregeling waarmee de vier grote steden en Almere, zij-instromers kunnen werven en opleiden. We kunnen hiermee in de stad Utrecht jaarlijks 45 zij-instromers opleiden, in een periode van vier jaar. In het convenant zit ook een stukje zij-instroom, dus dat neem ik nu mee.’’

,,Samenwerken met de andere projectleiders bij ‘Utrecht Leert’ is hartstikke leuk, we zien veel linkjes. Sylvia houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met opleiden in school, maar dan voor studenten en starters. Ik ben blij dat de andere projectleiders er nu zijn, want er moet veel gebeuren!’’

Sylvia Tigchelhoff, directeur obs De Hoge Raven: ,,Via de Meeloopdagen maakte ik kennis met Utrecht Leert, en ik dacht, nou, het lijkt me wel wat om op die manier iets te betekenen voor het onderwijs in Utrecht, ik wilde graag iets aanvullends doen naast mijn directeurschap. En ik heb er heel veel zin in! Ik verheug me er op dat we met elkaar iets nieuws kunnen creëren.’’

,,Het zal een mooi proces worden, met de nodige grote hobbels natuurlijk, want we werken stedelijk en bestuursoverstijgend. Mijn uitdaging is iedereen te verbinden. We vinden elkaar in hetzelfde belang: het Utrechtse onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.’’

 

Esther van Velden, programmamanager convenant lerarentekort PO:,,De afgelopen jaren was ik werkzaam in de culturele sector, maar ik heb nu de overstap naar het onderwijs gemaakt. Helemaal nieuw is het onderwijs niet hoor, ik behaalde in 2004 mijn pabo-propedeuse aan de Marnixacademie. Ik werk graag in een breed netwerk van partners en juist daarom spreekt het samenwerkingsproject ‘Utrecht Leert’ mij bijzonder aan: een aanpak op stedelijk niveau, in mijn eigen stad.”

 Wat houdt de PO Academie eigenlijk in?

Antoinette: ,,De PO Academie gaat over het leren van mensen. En ‘academie’ staat voor het wetenschappelijke deel denk ik. Over de invulling hebben we het nog niet gehad. Ik denk: wetenschappelijke inzichten verbinden met de onderwijspraktijk. Binnen de PO Academie kunnen mensen hun talenten laten aanspreken en ontwikkelen. De grote schoolbesturen hebben een eigen academie (zoals wij de SPO Academie). Dus dat betekent dat we met elkaar goed afstemmen welke thema’s wij kunnen aansnijden en welke door de besturen zelf worden opgepakt, .’’

Thea: ,,Je zou bijvoorbeeld samen een schoolleidersopleiding kunnen vormgeven. SPO Utrecht alleen kan één keer per twee jaar eigen mensen opleiden tot schoolleider, maar als je dat stedelijk organiseert, kunnen ook de kleine besturen aansluiten en kun je misschien wel elk half jaar een schoolleidersopleiding beginnen!’’

Hoe besteed je die 8 uur voor Utrecht Leert, naast je andere werk?

Thea: ,,We hebben op een vaste dag overleg met ons programmateam. Daar staat twee uur per week voor. De overige zes uren zijn voor het inrichten van projectgroepen, waaraan alle onderwijsmensen in Utrecht kunnen meedoen. Zo wordt onze samenwerking alleen maar groter.’’

Sylvia: ,,We gaan de projectteams vullen, met mensen vanuit onderwijzend Utrecht.’’

Antoinette: ,,Want we willen allemaal hetzelfde: goed onderwijs creëren voor alle kinderen in de stad.’’

SPO Utrecht

Drie van de vier projectleiders werken bij SPO Utrecht. Mooi dat onze collega’s van SPO Utrecht zo een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke belang. Thea Meijer, bestuurder van SPO Utrecht, ziet overeenkomsten tussen Utrecht Leert en het Koersplan van SPO Utrecht: ,,In ons koersplan ‘De kracht van vakmanschap’ zijn de belangrijke thema’s: vakmanschap, anders organiseren, meer maatwerk voor kinderen, en meer samenwerken, zowel met ouders en andere partners als met je collega’s binnen de school. Die thema’s sluiten mooi aan bij de aanpak en het perspectief van Utrecht Leert.’’

De organisatie

Geplaatst in Nieuws.