Presentatie aanbevelingen meertaligheid en integratie op OBO De Watertoren

Bron van de foto’s bij dit artikel: PO-Raad

Wetenschappers, ouders, taalspecialisten en leerlingen wisselden vandaag hun kennis en ervaring uit op OBO De Watertoren in Utrecht. Het was een levendig gesprek, mede door de heldere aanbeveling: gebruik van de moedertaal stimuleert de taalontwikkeling van kinderen.

Dennis de Vries, locatieleider op de excellente basisschool Overvecht, ontving het allereerste exemplaar van de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ vandaag uit handen van Rinda den Besten. Zij is voorzitter van de PO-Raad, die samen met het Ministerie van OC&W, opdracht gaf voor het opstellen van aanbevelingen voor leerkrachten op basis van wetenschappelijke onderzoek.

Onderwerp: hoe kun je kinderen met een andere moedertaal (nieuwkomers, migranten, vluchtelingen) het beste Nederlands leren en hoe help je kinderen het best integreren? Niet zomaar koos de PO-Raad Obs Overvecht…

Directeur Nelleke Brouwer:  ,,De conclusie van het onderzoek is best spannend. Voor ons was het niet allemaal nieuw, want dit boekje bevestigt wat wij al wel wisten en het bevestigt onze werkwijze. Ouders komen bij ons bijvoorbeeld op school om te leren je je kind goed interactief kunt voorlezen, eventueel in hun eigen moedertaal. Met dit onderzoek is bewezen dat dit ook een mooie bijdrage levert aan de taalontwikkeling van kinderen. Maar het geeft zeker ook stof tot nadenken: hoe kunnen we onze kennis hierover verbreden en verdiepen? We pakken die kans aan!’’

Pedagogisch klimaat

,,Als Vreedzame School hebben wij natuurlijk waardering voor de eigen taal en cultuur, dat hoort bij ons pedagogisch klimaat. Nederlands-Engels tegelijk leren wordt in het algemeen heel geweldig gevonden, tweetaligheid in Nederlands-Arabisch is dat feitelijk ook, maar er wordt vaak anders tegenaan gekeken. Het is van essentieel belang dat je de moedertaal van kinderen een zichtbare plek geeft in het onderwijs op school, zodat kinderen zich af en toe ook gehoord en gezien en gewaardeerd voelen.’’

Lees hier meer over de aanbevelingen

        

20 maart 2017

Geplaatst in Nieuws.