Passend onderwijs voor ieder kind

UTRECHT 4 APRIL 2017 – Alle kinderen horen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het bestuur van SPO Utrecht is tevreden dat het College voor de Rechten van de Mens vandaag oordeelt dat SPO Utrecht passend onderwijs heeft geboden en hierbij geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.

De ouders van een leerling (13) uit Utrecht, een jongen met Syndroom van Down, zijn in september 2016 naar het College van de Rechten van de Mens gestapt. Hun zoon zat van jongs af aan op de Kohnstammschool, een reguliere basisschool, behorend bij SPO Utrecht. In oktober 2015 werd hij door de basisschool verwijderd, omdat ze niet meer in staat was hem passend onderwijs te bieden. Volgens de basisschool komt deze jongen tot zijn recht in het speciaal onderwijs.

Regulier onderwijs

De ouders willen echter dat hun zoon lessen blijft volgen in het regulier onderwijs. Zij klopten daarom aan bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die hun verzoek op 22 december 2015 ongegrond verklaarde. Een jaar later kwam de zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland, maar ook het beroep van de ouders tegen de beslissing werd op 16 december 2016 ongegrond verklaard.

Geschillencommissie en rechters oordeelden dat de basisschool al het mogelijke heeft gedaan om de jongen te houden, maar niet meer kon voldoen aan zijn specifieke behoeften tot ondersteuning. Dit is vandaag ook het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

VN-verdrag en internationale ontwikkelingen

Vorig jaar trad echter in Nederland een nieuw VN-verdrag in werking. Dit handelt om ‘rechten van personen met een handicap’. De ouders grepen dit verdrag en andere internationale ontwikkelingen aan, om alsnog een plek voor hun zoon in het regulier onderwijs af te dwingen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde echter dat dit niet mogelijk is, omdat ‘voor zover deze ontwikkelingen zouden moeten leiden tot een inspanningsverplichting voor inclusief onderwijs, deze verplichting niet bij individuele onderwijsinstellingen kan worden neergelegd’.

Onderwijsstelsel

Het College wijst er op dat het huidige Nederlandse onderwijsstelsel en de bijbehorende wetten en regels, ervan uitgaan dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan het regulier onderwijs. In situaties waarin dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bieden scholen voor speciaal onderwijs de leerling onderwijs.

De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn overigens niet bindend, maar in het algemeen worden de oordelen en adviezen opgevolgd.

Geplaatst in Nieuws.