Oproep voor een wethouder onderwijs-jeugd in Utrecht

‘Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel’, staat in de Hervormingsagenda Jeugd. ,,Wij hebben ervaren dat deze ambitie voor kinderen en jongeren alleen kan worden bereikt als kinderopvang, onderwijs, ondersteuning, jeugdhulp en gemeenten dit samen doen. En dat willen wij ook, ‘’ zeggen alle Utrechtse schoolbesturen, kinderopvang, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden.

Zij willen daarom een wethouder onderwijs-jeugd in de stad. In deze brief aan de onderhandelaars en de formateur getekend.pdf doen zij hiertoe een dringende oproep aan de politieke partijen bij de vorming van een nieuw college voor de stad Utrecht.

De huidige onderwijswethouder Anke Klein (midden).

 Els Haak, directeur obs de Panda in Kanaleneiland-Noord, reageert:

,,Een wethouder onderwijs-jeugd is een belangrijke stap in de goede richting, want een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg is superbelangrijk. We merken in de praktijk dat het lang duurt voor er passende ondersteuning voor een kind is gevonden. Vaak hebben ook de ouders of het gezin ondersteuning nodig en dan staan wij erbuiten. De huidige versnippering en de verschillende werkwijzen staan snelle, adequate hulp in de weg. Het zou al enorm helpen als onderwijs preventief gaat samenwerken met jeugdzorg.

Bedenk bijvoorbeeld: wij zitten hier met drie scholen in een gebouw, in Hart van Noord. Hier is ruimte, wij scholen hebben contacten met gezinnen: hier zouden wij preventief kunnen samenwerken met jeugdzorg. Want relatie en vertrouwen betekenen alles. Een wethouder onderwijs-jeugd in Utrecht zou de voorwaarden kunnen scheppen en de weg vrijmaken om echt te gaan samenwerken.’’

Geplaatst in Nieuws.