Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw

Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw voor zichzelf! Volgens planning verhuist de school in het voorjaar van 2022 naar het nieuwe pand, dat wordt gebouwd aan de Passiebloemweg. Dan past het gebouw ook echt bij onderwijs van de toekomst.

Tot nu toe volgen de leerlingen van deze SPO-school in Vleuterweide nog lessen in twee gebouwen, aan de Teunisbloemlaan en in de tijdelijke lokalen aan de Passiebloemweg.

Huidige gebouw Teunisbloemlaan

Huidige onderkomen aan de Passiebloemweg

In de zomervakantie van 2020 verhuizen team en leerlingen van de ‘Teunisbloem’ naar de ‘Passiebloem’. Hier wachten zij de nieuwbouw af. Er ligt nu nog geen ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw van obs Vleuterweide. SPO Utrecht zal eerst de architect kiezen. In 2020 begint de bestemmingsplanprocedure.

De nieuwbouwplannen voor obs Vleuterweide zijn een direct gevolg van de grote ‘verhuisoperatie’ die nodig is om de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Teunisbloemlaan vrij te maken voor een grondige renovatie. In deze MFA ‘Weide Wereld’ zijn nu twee basisscholen, kinderopvang, een sporthal en een buurtcentrum ondergebracht.

Vanaf het begin kampen gebruikers van de MFA’s in Leidsche Rijn met problemen rond klimaatbeheersing, onderhoud en beheer. De gebruikers van Weide Wereld en de gemeente vormden een stuurgroep, die in overleg tot een passende oplossing is gekomen.

Alle leerlingen en het team van de twee locaties van obs Vleuterweide, worden samengevoegd op één plek: eerst in tijdelijke schoolgebouwen aan de Passiebloemweg, later in een nieuw te bouwen school verderop in dezelfde straat.

Team en ouders van obs Vleuterweide zijn blij met deze uitkomst. Zij kijken uit naar hun nieuwe onderkomen. Interim-directeur Ronald Goosen: ,,Eén nieuw schoolgebouw, waarin we alle kinderen les kunnen geven, biedt veel mooie kansen en mogelijkheden die ons onderwijs alleen maar ten goede komen!’’

Meer informatie over de nieuwbouw van obs Vleuterweide (‘school 1’ in de planning) lees je op de gemeentelijke website en in deze pdf.

Geplaatst in Nieuws.