Obs Oog in Al splitst in twee scholen

Voortaan telt de Utrechtse wijk Oog in Al weer twee zelfstandige openbare basisscholen: Daltonschool Johan de Witt en Montessorischool Oog in Al. Obs Oog in Al, school met twee locaties, wordt gesplitst.

In de jaren negentig moesten deze twee scholen gedwongen fuseren, omdat de overheid de opheffingsnorm voor scholen drastisch verhoogde: een bezuinigingsmaatregel. Protesten van ouders waren tevergeefs, maar zij dwongen hiermee wel af dat de twee locaties elk hun eigen onderwijsconcept mochten behouden.

Sterke groei
Nu Oog in Al, net als Tuindorp een wijk met populaire jaren dertig woningen en veel groen, weer jonge gezinnen huisvest, zijn de beide locaties in trek en groeien ze sterk. De locatie Montessori aan het Victor Hugoplantsoen (met de Dafne Schippersbrug op het dak) groeit volgend schooljaar naar veertien groepen en ruim 300 leerlingen. Team en leerlingen aan het Beethovenplein (Johan de Witt), zijn de afgelopen vijf jaar in aantal verdubbeld, vertelt directeur Jasper Bunt. De school telt nu 14 teamleden en ruim 200 leerlingen. ,,We verwachten door te groeien naar 300 leerlingen.’’

Formele splitsing
Een dezer dagen wordt de formele bevestiging van de splitsing per 1 augustus 2018 van het ministerie van onderwijs verwacht. Dan krijgt Johan de Witt ook weer een eigen registratienummer en heeft ze weer recht op huisvesting als zelfstandige basisschool.

Twee directeuren
Jasper Bunt gaat verder als directeur van de Daltonschool Johan de Witt. Het werven van een eigen directeur voor Montessorischool Oog in Al is momenteel in volle gang.

   Daltonschool Johan de Witt

Daltonschool Johan de Witt

Ruim twee jaar geleden koos het team van Johan de Witt voor het Daltonconcept, om het onderwijs richting te geven en te verdiepen. De uitgangspunten hadden al veel gemeen met hoe de school was ingericht en de onderwijsvisie van het team. Om het officiële certificaat te behalen, volgden alle collega’s Daltonscholing tijdens tien studiedagen. ,,Het is leuk om samen aan iets te bouwen, allemaal met dezelfde studie bezig te zijn, huiswerk en verslagen te maken,’’ vertelt directeur Jasper Bunt. Het complete team behaalde recent het certificaat: er wordt nu Daltononderwijs gegeven aan het Beethovenplein.

Extra lokalen

De school is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1932, zegt Jasper Bunt enthousiast. Het is, net als de Rietendakschool, een van de weinige, gaaf bewaard gebleven ‘openluchtscholen voor gezonde kinderen’ van Nederland. Helaas is hier slechts ruimte voor zeven klassen (al zijn er nu negen groepen in ondergebracht). Schoolbestuur SPO Utrecht en de mensen van Onderwijshuisvesting van de gemeente, zoeken naarstig naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting op korte termijn. Extra lokalen zijn dringend nodig!

 Twee locaties

Het is de bedoeling om Daltonschool Johan de Witt in de toekomst definitief te huisvesten op twee locaties, want het mooie pand aan het Beethovenplein blijft natuurlijk te klein. De Cereolfabriek is de beoogde tweede locatie. Hierover wordt al geruime tijd overlegd met gemeente en buurtbewoners.

 

   Montessorischool Oog in Al

Montessorischool Oog in Al

 De afgelopen jaren besteedde het team aan het Victor Hugoplantsoen veel aandacht aan het realiseren van eigentijds Montessorionderwijs. ,,Een nieuw gebouw doet daarbij wonderen, de bouw fungeerde als een vliegwiel,’’ blikt directeur Jasper Bunt terug. ,,Want als je een programma van eisen maakt voor het schoolgebouw, praat je vanzelf met je team diepgaand over je onderwijs.’’

De eerste Montessorischolen in Nederland dateren van 1917. Honderd jaar later staat de visie van Maria Montessori nog steeds recht overeind, in een maatschappij die enorm is veranderd.

Buitenwereld binnen

,,De buitenwereld komt naar binnen. Montessori-onderwijs kent een specifieke werkwijze en die vormt ons uitgangspunt. Maar tegenwoordig hebben we meer inzicht in de breinontwikkeling van kinderen. Dus we leren hen ook 21ste eeuwse vaardigheden: kleuters krijgen meer ruimte voor spel en fantasie, oudere leerlingen kunnen onderzoekend leren en ook digitaal werken. De basis van Montessori-onderwijs, die goed is, houden we vast, maar er is nu meer ruimte voor eigenheid, eigenheid van leerlingen en van de leraren.’’

Ideale omvang

De ideale omvang van deze Montessorischool wordt volgend schooljaar bereikt. Met veertien groepen past het gebouw dan als een jas. Er zijn vier kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen en vanaf volgend schooljaar ook vijf bovenbouwgroepen. ,,Zo is het gebouw ook ingericht, dan is de school echt vol. Groter willen we niet worden.’’

 

 

 

 

Geplaatst in Nieuws.