Obs De Panda officieel eerste taalvriendelijke school van Utrecht

De Panda, openbare basisschool in Kanaleneiland, is officieel de eerste ‘Taalvriendelijke School’ van Utrecht. Dat betekent dat meertaligheid hier wordt gewaardeerd en dat leerlingen trots mogen zijn op hun eigen thuistaal. Met een groot talenfeest voor alle kinderen wordt dit vandaag gevierd.

Drie leerlingen ontvouwen de vlag die door Ellen-Rose Kambel (rechts) is overhandigd aan Els Haak, directeur van obs De Panda (midden).

De hele dag staat in het teken van talen, allerlei talen. Op deze school worden kinderen thuis opgevoed met 25 verschillende talen. Vandaag leren zij via spel nieuwe woorden in allerlei talen en landen. Dat leidt tot bijzondere verrassingen. Zo ontdekt Sadettin: ,,’Dost’ betekent vriend, in het Indiaas. En in het Turks betekent dost ook ‘beste vriend’,’’ glundert hij. Op het podium mag hij dat aan de hele school vertellen.

De kinderen worden getrakteerd op een circusoptreden en treden zelf ook op met circusacts die ze van de artiesten leren. Aan het eind van de feestdag overhandigt Dr. Ellen-Rose Kambel officieel de vlag van de Taalvriendelijke School aan obs De Panda. Zij vertegenwoordigt de Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, grondlegger van de Taalvriendelijke School.

Directeur Els Haak vertelt waarom obs De Panda zich heeft aangesloten bij dit netwerk. ,,Er is steeds meer aandacht voor het positieve van meertaligheid. Lang werd meertaligheid vooral gezien als ‘taalachterstand in het Nederlands’, iets dat moeilijk en lastig is. Destijds moest een anderstalig kind helemaal worden ondergedompeld in het Nederlands en was het spreken van de thuistaal taboe. Terwijl, als ik een kind van 8 in soepel Arabisch voor haar ouders iets hoor vertalen in het Nederlands, dan is dat juist ook een talent, een kwaliteit. We zagen steeds meer mooie kanten.’’

,,Deze ontwikkeling van het waarderen van thuistaal is veel breder en wordt ook internationaal gedeeld. Steeds meer zien we in het onderwijs het belang van het inzetten van de thuistaal, bij de taalverwerving op school. Ook wetenschappelijk staat nu vast dat het verbinden van de eigen thuistaal met het leren op school, juist heel effectief is. We maken dan ook deel uit van het consortium ‘SPRONG Meertaligheid’, een lectoraat van de Hogeschool Utrecht: hieruit krijgen we veel informatie.’’

,,Ik merk dat sommige kinderen best een negatief beeld hebben van hun eigen achtergrond, terwijl het zo van belang is dat ze trots zijn op hun eigen taal. Als je die waardering geeft, spreken ze hun eigen taal beter én leren ze makkelijker Nederlands. Het geeft ze meer zelfvertrouwen en vergroot hun welbevinden. Uiteindelijk kunnen we dan ook de ouders meer meenemen, door de wereld op school meer te verbinden met die van thuis.’’

Wat is een Taalvriendelijke School?

Een school waar alle talen welkom zijn. Er is een taalplan, gericht op het creëren van een inclusieve en taalvriendelijke leeromgeving voor alle leerlingen. Taalvriendelijke Scholen zijn wereldwijd met elkaar verbonden via een netwerk. Ze wisselen informatie met elkaar uit.

Geplaatst in Nieuws.