Obs De Panda is GOED!

Obs De Panda in Kanaleneiland is een goede school, concludeert de inspectie. Dat is een enorm compliment voor het team, aldus directeur Els Haak. De leraren zijn, net als de ouders en de kinderen, terecht trots op hun school.

Het team zelf vroeg de inspectie nog eens nader onderzoek te doen, na een positieve beoordeling twee jaar geleden. De Panda scoorde toen op 5 van de 10 punten een ‘goed’ en op de overige vijf voldoende. Els Haak: ,,Het was toen nog alleen mogelijk om het basisarrangement te halen. Nu, met het nieuwe inspectiekader, kun je ook een ‘goed’ als oordeel krijgen. Daar wilden we voor gáán.’’

Op 8 van de 14 onderdelen presteert de basisschool in Kanaleneiland goed, concludeert de inspectie na een gedegen onderzoek in mei 2019. De leraren van De Panda zijn goed in didactisch handelen, het onderwijsaanbod past goed bij de leerlingenpopulatie, de kwaliteitszorg is uitstekend, er is echt een professionele cultuur op school en iedereen is sterk betrokken bij de onderwijsvisie. ,,Leuk he?’’ geniet directeur Els Haak.

Aan dit oordeel van een onafhankelijke autoriteit als de Inspectie van het Onderwijs, gaat een gedegen onderzoek vooraf. Eerst een uitgebreide zelfevaluatie van het onderwijs, door het team. Twee inspecteurs bezochten alle klassen, spraken met de leraren, kinderen, ouders en de directeur. Controleerden of wat de school op papier zegt te doen, ook werkelijk in de praktijk gebeurt. Meteen na afloop zeiden de inspecteurs al tegen de directeur: ‘We hebben vandaag geen moment getwijfeld dat het een ‘goed’ zou worden’. Een enthousiaste Els Haak: ,,Dat vond ik zo’n mooie zin, dat ik ‘m letterlijk heb onthouden.’’

Het duurt enige tijd voor het recente verslag van de inspectie wordt gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl

Geplaatst in Nieuws.