Nieuwe obs Pantarijn wordt mooi en groen

Obs Pantarijn in De Meern heeft onlangs in een lekkende (!) speelzaal de eerste grove schetsen voor de nieuwbouw aan omwonenden gepresenteerd. De buren reageerden positief op de plannen voor ‘meer groen, minder steen en een mooi gebouw’. Zij vragen of de dagelijkse drukke en gevaarlijke verkeerssituatie als ouders kinderen ’s morgens naar school brengen, ook meteen wordt verbeterd.

* Het nieuwe schoolgebouw dat obs Pantarijn en de hindoeïstische basisschool Shri Krishna vanaf 2020 zullen delen, wordt kleiner dan het (te grote en lelijke) TRIOgebouw waarin de scholen nu tijdelijk zijn gehuisvest. Het plan is te bouwen in de andere hoek van het plein, verder af van de woningen. ,,Dat is goed nieuws voor de buurt,’’ aldus Rob van der Westen namens bouwheer SPO Utrecht. ,,Er komt iets moois voor terug.’’ Het verouderde TRIOgebouw wordt afgebroken: eerst het leegstaande deel, later de rest.

* De omgeving wordt groener. ,,Het is onze wens een groen schoolterrein te realiseren dat aansluit bij het groene kasteelpark en de buurttuin erachter,’’ zei Sjoerd Wolbertus namens de gemeente. ,,En om de Limes, die nu onzichtbaar is en diagonaal over het schoolplein loopt, zichtbaar te maken en betekenis te geven.’’ Architect Martijn de Visser van Atelier PRO toonde hiervan een spannende eerste impressie: Romeinse figuren wandelen over de Limes, zichtbaar gemaakt op de glazen pui van speellokalen van de twee scholen. Ook obs Pantarijn wil trouwens niets liever dan weer een groen plein voor haar leerlingen: bij de vorige locatie liet de school een spannend speelplein achter, zelf ontwikkeld, met veel groen.

* Gedurende de bouwperiode in 2019, zal het voor leerlingen, leerkrachten en omwonenden niet makkelijk worden. Het is de bedoeling de nieuwe school op het plein, op en pal naast het TRIOgebouw te bouwen. Kinderen leveren dus speelruimte in, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. Een van de bezoekers van de avond en betrokken bij de buurttuin, opperde spontaan dat de scholen gebruik zouden kunnen maken van de groene buurttuin achter het plein. Adjunct-directeur Sanne Kuyt reageerde enthousiast en beloofde deze tip mee te nemen.

* Het toekomstige plein van obs Pantarijn en Shiri Krishna kan straks niet meer worden gebruikt als route naar naastgelegen scholen. Dat is een opluchting, want nu lopen kinderen en ouders van andere scholen elke dag dwars over het schoolplein van obs Pantarijn. Een van de mogelijkheden die de gemeente aandraagt, is de aanleg van een nieuw pad achterlangs het toekomstige schoolplein. Dat krijgen Pantarijn en Shri Krishna een eigen, besloten speelplein.

* Beide scholen krijgen een eigen ingang en zijn in de nieuwbouw via de speellokalen aan elkaar gekoppeld. In Pantarijn komt grote tribunetrap naar de eerste verdieping. In de bouw wordt rekening meteen al rekening gehouden met uitbreiding. Obs Pantarijn heeft drie groepen waar specifiek onderwijs wordt gegeven voor hoogbegaafden.

* De nieuwbouwplannen verkeren nu in de schetsontwerpfase. Daarna volgt een voorlopig ontwerp en dan pas een definitief ontwerp. De planning is als volgt. 2018: ontwerpfase. 2019: bouwfase. 2020: nieuwbouw gereed. Sloop laatste deel TROgebouw en inrichten schoolplein.

Geplaatst in Nieuws.