Nieuw: leidraad NRO over gelijke kansen en hoge verwachtingen

De eerste Leidraden van het NRO zijn beschikbaar!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bundelt en duidt kennis uit onderzoek en stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid.

NRO ontwikkelt ook leidraden die heel concreet, de wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk in de klas. Daar heb je als school dus heel veel aan.

Twee van de drie leidraden van NRO zijn nu verschenen: de leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ en de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Begin 2022 verschijnt de derde leidraad, over evidence-informed werken. Lees verder

De leidraden van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO beschrijven de belangrijkste wetenschappelijke inzichten rond deze thema’s en geven leerkrachten praktische aanbevelingen en hulpmiddelen om die kennis toe te passen op hun eigen basisschool. Er horen posters bij en infographics. Je kunt ze hier bekijken en downloaden.

De NRO-leidraden worden toegestuurd aan scholen die te maken hebben met onderwijsachterstanden. Maar ze zijn natuurlijk interessant voor veel meer scholen. In Utrecht heb je immers vaak binnen je school te maken met een brede spreiding van leerlingen. Op elke school zijn wel kinderen die met een achterstand beginnen.

Twee SPO’ers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze NRO-leidraden. Nelleke Brouwer, directeur van obs Overvecht, zat in de kwaliteitscommissie. Zij is hiervoor gevraagd vanwege haar grote expertise op dit gebied.

Marike Timmermans, intern begeleider op so Lux, werkte mee aan de leidraad ‘hoge verwachtingen’.

‘Het is belangrijk je bewust te worden van hoe je met verwachtingen omgaat’

De naam van Marike Timmermans prijkt onder de nieuwe leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ van NRO. Daar is Marike, intern begeleider van so Lux – terecht- eigenlijk best een beetje trots op. Ze werkte vorig schooljaar mee aan de totstandkoming van deze leidraad. Net als Nelleke Brouwer trouwens, directeur van obs Overvecht, die in de kwaliteitscommissie zat vanwege haar expertise op dit gebied.

Waarom heb je hieraan meegewerkt, Marike?

,,Ik werd gevraagd! Ik kende NRO niet zo goed, had me wel aangemeld om mee te denken en af en toe anoniem via mail snel te reageren op vragen van NRO. Ik ben er denk ik uitgefilterd omdat ik vorig jaar behalve op De Meander, ook op De Panda werkte, in Kanaleneiland. Ik besloot mee te doen omdat dit een erg interessant onderwerp is.’’

Wat moest je doen?

,,In deze themacommissie vertegenwoordigde ik de onderwijspraktijk samen met een schooldirecteur uit een andere regio. We hadden vijf bijeenkomsten van drie uur en veel leeswerk. Een wetenschapper en een schrijver maakten de teksten. Wij lazen mee en gaven feedback, ook door op onze scholen vragen te stellen aan collega’s. Ik vond het heel leerzaam om zoveel input te krijgen van mensen uit de wetenschap. NRO vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, het gebruik van die kennis in je school is eigenlijk nog maar net begonnen.’’

Hoe kunnen SPO-collega’s deze leidraad gebruiken?

,,Kijk vooral wat past op jouw school, kijk waar jullie staan. Je kunt ‘m kriskras gebruiken en er de onderdelen uit halen die voor jouw school interessant zijn. Je kunt er ook gewoon een gesprek over voeren in de teamkamer, dat is al waardevol. Het is belangrijk om je bewust te worden van hoe je met verwachtingen omgaat. In de leidraad staan veel activiteiten, ook die je zonder veel voorbereiding tijdens een studiedag of een teamvergadering kunt doen.’’

 Wat is het effect voor jouw werk?

,,Ik merkte dat ik me nu veel meer bewust ben van hoe ik omga met verwachtingen van kinderen. Dit is echt een belangrijk onderwerp dat op school niet standaard op de agenda staat, maar wel bepalend is voor kinderen. En ik realiseer me nu veel beter dat er ontzettend veel wetenschappelijke kennis beschikbaar is en dat we daarvan vooral gebruik moeten maken.’’

Hoe kijk je terug?

,,Ik vond het onwijs gaaf om mee te werken aan deze Leidraad, je maakt echt een product. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, het kost tijd, maar het levert veel kennis en ervaring op, het is zó boeiend, het verrijkt je enorm.’’

Geplaatst in Nieuws.