Mooi toekomstplan van het Kromme Rijn College

Het Kromme Rijn College in Utrecht telt vanaf 2024 twee gebouwen met elk een eigen, specifieke groep leerlingen. Een al jaren leegstaand schoolgebouw aan de Rubenslaan wordt gerenoveerd en niet gesloopt, dankzij inzet van omwonenden die het karakteristieke pand graag willen behouden. Na renovatie is dit een prima plek om alle leerlingen van deze groeiende school voor voortgezet speciaal onderwijs te huisvesten.

Het pand aan de Rubenslaan

Uitbreiding

Bestuur en schoolleiding zijn blij dat de uitbreiding van het Kromme Rijn College naar twee gebouwen vrijwel zeker is: in december wordt de beschikking verwacht. Er wordt alles aan gedaan om bij het gebouw aan de Rubenslaan meteen ook een gymzaal te realiseren, zodat de leerlingen niet de straat over hoeven naar een sportzaal elders in de stad.

Gedrag

Het Kromme Rijn College is de enige vso-school in Utrecht en omgeving voor jongeren die, als gevolg van hun gedrag, belemmeringen ondervinden in hun schoolloopbaan. Specifieke begeleiding biedt hen weer perspectief, zodat zij binnen drie jaar op het hoogst haalbare niveau kunnen doorstromen naar een passende reguliere school voor voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo).

Te klein

De school aan de Kranenburgerweg bestaat al sinds 1977. Vanwege de huidige zeer effectieve aanpak, vindt een groeiend aantal jongeren hier een leerplek. Maar het gebouw is te klein geworden. Het Kromme Rijn College telt per 1 oktober 242 leerlingen en een team van ongeveer 60 leraren en begeleiders.

De afgelopen twee schooljaren groeide de school met een kleine honderd leerlingen. Na de zomer kwamen er weer 25 jongeren bij. En, anders dan in het regulier voortgezet onderwijs, telt een groep op het Kromme Rijn College 7 leerlingen, hooguit 8. Dan heb je dus zomaar ineens weer vier extra lokalen nodig, vertelt directeur Wim van Ruitenbeek.

De hoofdlocatie van de school

Spoed

In augustus 2020 is al een tijdelijke tweede locatie in gebruik genomen, aan de Mesdaglaan, maar deze vier lokalen zijn niet voldoende om de actuele groei op te vangen. Daarom wordt nu met spoed gezocht naar een tijdelijke derde locatie, tot in 2024 het gebouw aan de Rubenslaan in gebruik kan worden genomen.

Kwaliteit

De doorgaande groei is mede te danken aan de kwaliteit van deze speciale school voor voortgezet onderwijs en aan de manier waarop het team in staat is extra zorg te organiseren.

Wim van Ruitenbeek: ,,Wij hebben altijd plek voor jongeren met heel ingewikkeld verstaanbaar gedrag, voor jongeren uit de stad Utrecht en omgeving. Een nieuwe groep vormen bijvoorbeeld jongeren die schoolangst hebben ontwikkeld. Het lukt ons voor hen zorg en onderwijs en dagbesteding te combineren en zo te organiseren, dat hun ‘naar school gaan’ weer kan worden opgebouwd. We zijn goed in letterlijk ‘passend onderwijs’ bieden.’’

Ontwikkeling

Een belangrijke ontwikkeling die ook de groei verklaart, is dat het Kromme Rijn College twee groepen leerlingen is gaan (onder)scheiden. Kinderen die imploderen bij spanning (acting in, zij internaliseren) en kinderen die juist ontploffen bij spanningen (acting out, zij externaliseren). Zo’n 35 tot 40 procent van de jongeren op het Kromme Rijn College hoort bij die eerste groep, de i-leerlingen.

Eigen pad

Wanneer zij daar behoefte aan hebben, blijven deze twee groepen jongeren gescheiden van elkaar. De school voegt ze later weer samen, als ze verder zijn op hun weg naar regulier onderwijs. De i-leerlingen kregen een tijdje geleden bijvoorbeeld een eigen pad en ingang naar hun eigen gedeelte in het hoofdgebouw. Wim van Ruitenbeek: ,,En iedereen werd zó gelukkig toen zij tijdelijk een eigen gebouw kregen aan de Mesdaglaan.’’

Dus dat is ook het plan voor de toekomst, als het Kromme Rijn College in 2024 uit twee volwaardige schoolgebouwen bestaat, met ook elk een eigen gymzaal. ,,De Kranenburgerweg is dan voor de e-leerlingen en voor de i-leerlingen die wat meer e zijn.’’

i-lab!

Aan de Rubenslaan komt dan een eigen Utrechtse school met een internaliserende aanpak, voor de i-leerlingen. Een werknaam is er al: i-lab!

Wim van Ruitenbeek: ,,Noem het nog een denkrichting. De Rubenslaan zou een vso-school kunnen worden voor internaliserende kinderen van 11-15 jaar, want we denken erover om ook kinderen uit groep 8 te betrekken. Zo kunnen we met een beperkt aantal scholen samenwerken en een doorlopende leerlijn creëren tot en met het derde leerjaar voortgezet onderwijs, voor deze Utrechtse kinderen die ons letterlijk en figuurlijk dichtbij thuis nodig hebben. Zodat zij daarna kunnen doorstromen naar reguliere scholen.’’

Opdracht

,,Onze opdracht verschilt met die van reguliere scholen. Bij ons in het speciaal onderwijs is er altijd plek, want wij kunnen bedenken hoe we de dingen het beste organiseren rondom die scholier. Maar misschien kunnen wij dit ook aan vo-scholen leren… zodat ingewikkeld gedrag veel eerder wordt onderkend, en scholen al veel eerder iets kunnen organiseren voor dat kind. Dán bieden ze inclusief onderwijs.’’

De toekomstige locatie aan de Rubenslaan wordt nu  nog tijdelijk bewoond.

 

Geplaatst in Nieuws.