Minister bezoekt de Bibliotheek op school in De Kaleidoskoop

Mariëlle Paul, minister van primair en voortgezet onderwijs en staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media brengen de hele maandagochtend door op obs De Kaleidoskoop. Ze brengen goed nieuws mee: de succesvolle samenwerking tussen bibliotheken, scholen en voorscholen kan de komende drie jaar worden voortgezet en uitgebreid: er is 74 miljoen euro beschikbaar.

Maar de twee bewindslieden willen zich vooral goed laten informeren over hoe ‘de Bibliotheek op school’ in de praktijk functioneert. En dat lukt. Teams, leerlingen en ouders van de Anne Frankschool in Transwijk en De Kaleidoskoop in Kanaleneiland delen hun ervaringen graag.

Leescoördinator Rigoberta Meijia Sian nodigt Paul en Uslu uit voor de boekenkring in groep 8 op De Kaleidoskoop: tien minuten boekpromotie, steeds weer anders. Rigoberta tilt een tipje van de sluier van de inhoud van drie boeken op, maakt de kinderen nieuwsgierig, vraagt dan welk boek ze zouden willen lezen en waarom. Die zeggen: ,,Die, want de slechterik ziet er best wel cool uit.’’ ,,Dat klinkt heel spannend, je denkt, ‘waar zou de sleutel zijn?’ ,,… want het lijkt me helemaal niet fijn, als je onsterfelijk bent, raak je je vrienden kwijt.’’ Minister Paul vindt de boekenkring leuk: ,,Dit maakt kinderen nieuwsgierig!’’ Rigoberta vertelt dat ze nu juist bewust drie boeken besprak, die kinderen zelf niet snel op de cover zouden kiezen.

Aan de ronde tafel in de bibliotheek zijn Uslu en Paul eerst vooral nieuwsgiering naar wat de kinderen en de ouders te vertellen hebben. Nadia Ftachi (moeder van leerlingen op de Anne Frankschool): ,,Mijn zoon had moeite met rekenen, dus ik dacht, laat hem toch rekenen. Tot hij in een som las ‘het regende pijpenstelen’. Hij vroeg mij, is dat veel? Is dat weinig? Ik realiseerde me, lezen is voor elk vak heel belangrijk.’’

Annemarie Arkesteijn, leescoördinator op de Anne Frankschool, wijst trots naar de moeders die alles regelen in hun  ‘mooiste bibliotheek van Nederland’. ,,Zij runnen de bieb. En ze zijn streng hoor!’’ De Anne Frankschool betrekt ouders heel nauw bij het lezen van hun kinderen, want leesplezier creëren is voor 40 procent afhankelijk van de thuissituatie. Dus in de onderbouw van de Anne Frankschool bereiden ouder en kind samen een boekenkring voor. ,,Hoe geweldig, om samen met je vader of je moeder een boekenkring in jouw eigen klas te geven.’’ En in groep 5 tot en met 8 bereiden leerlingen thuis een literaire boekbespreking voor, die ze ook samen met hun vader of moeder geven in hun klas.

,,Indrukwekkend, wat jullie samen doen,’’ vindt onderwijsminister Paul. Hoe belangrijk lezen is, weten minister Paul en staatssecretaris Uslu wel. Beiden weten ook als geen ander hoe lastig dat soms is, als je thuis ook opgroeit met andere talen. Paul heeft Pakistaanse wortels en Uslu Turkse. Minister Paul: ,,Ik sprak geen Nederlands toen ik naar de kleuterschool ging.’’

Ze constateren blij dat het opgroeien met meer talen, zoals zijzelf deden, nu als een rijkdom wordt gezien, informeren naar de beschikbaarheid van goede kinderboeken in verschillende talen en geven tips uit ervaring met hun eigen kinderen. Uslu: ,,Als je leest over de Oudheid, pak er dan een Bosatlas bij: verhalen uit de Oudheid spelen vaak in landen van herkomst van mensen. Die link heeft mijn dochter ook geholpen bij het lezen.’’

Gesprekleider Anko van Hoepen (voorzitter college van bestuur SPO Utrecht) hoort alle goede ervaringen en vraagt zich hardop af: ,,Hoe houd je dit in stand? Continuïteit is zo essentieel. Dit is een voorziening die niet mag verdwijnen, het is verschrikkelijk als dit wat nu is opgebouwd, kapot gaat.’’

Onderwijsminister Mariëlle Paul: ,,Deze hartenkreet nemen we mee. Ik weet ook wel dat in het onderwijs wordt gesproken over een subsidieconfetti: we hebben duurzame financiering nodig. Alle informatie die we vandaag hier ophalen, nemen we mee, dit gaat naar de coalitietafel van de nieuwe regering.’’ Gunay Uslu: ,,Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een duurzame inbedding van de Bibliotheek op school. We denken na over de toekomst’’

Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht heeft ervaren dat de Bibliotheek op school ook functioneert als een vliegwiel. Zij benadrukt dat mediawijsheid, ook een zeer belangrijk aspect van lezen, hierin wordt meegenomen.

Met de 74 miljoen euro die nu beschikbaar komt, kunnen landelijk concreet 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo en het praktijkonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen.

De Bibliotheek op school biedt (extra) ondersteuning van zogenoemde lees- mediaconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze kijken met schoolteams wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

 In Utrecht vergroot deze intensieve samenwerking tussen lokale bibliotheken, scholen én ouders aantoonbaar het aantal kinderen dat leest en vooral ook, het aantal kinderen dat plezier heeft in lezen. Aan het eind van dit jaar doen in Utrecht 40 scholen mee. Het project bereikt 9000 leerlingen en 500 leraren. Veertien van die 40 scholen zijn openbare scholen voor primair onderwijs, die horen bij SPO Utrecht.

Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van onderwijs.

De teams, ouders, leerlingen van De Kaleidoskoop (links) en de Anne Frankschool (rechts) samen met wethouder, minister en staatssecretaris.

Geplaatst in Nieuws.