Meeste SPO-scholen 30 en 31 januari 2020 gesloten

Verreweg meeste SPO-scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten tijdens de nationale onderwijsstaking. Sommige teams en individuele leraren maken gebruik van hun recht om te staken. Op een enkele school wordt gewerkt. Op de meeste SPO-scholen zijn leraren met elkaar in overleg over het lerarentekort.

Veel schoolteams in gesprek over het lerarentekort 

De gesprekken in de teams gaan over het lerarentekort en over hoe teams hiermee in de praktijk van alledag, op hun school, het komende halfjaar het beste kunnen omgaan. Welke (nood-)oplossingen zijn mogelijk? Hoe kun je zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit behouden en zorgen voor continuïteit? En, heel belangrijk: hoe voorkom je dat huidige teamleden overbelast raken door het personeelstekort?

En ook gaan de gesprekken over: hoe kunnen we ons onderwijs anders inrichten, zodat we ook voor de wat langere termijn flexibel kunnen omgaan met het lerarentekort? Wat betekent dat voor de manier waarop we ons onderwijs organiseren, de werkzaamheden die we verrichten en de inzet van de middelen?

De opbrengst van deze gesprekken is in de eerste plaats voor de school zelf bedoeld. Maar er wordt ook bovenschools geïnventariseerd wat de plannen zijn, zodat ook op bestuurs- en stedelijk niveau kan worden bekeken wat gewenst, en wat nodig is. SPO Utrecht werkt samen met andere schoolbesturen, de gemeente Utrecht en de opleidingen aan een duurzame aanpak van het lerarentekort.

Alle ouders van kinderen op SPO-scholen ontvingen vandaag deze brief van het bestuur.

Geplaatst in Nieuws.