Meeloopdagen SPO Utrecht van start met ruim vijftig deelnemers

Leerlingen van groep 3 van obs De Cirkel in Zuilen druppelen binnen, ‘s morgens om vijf voor half 9. Ze pakken hun boek en lezen. Hun lippen bewegen zachtjes mee met de woorden, er heerst een geconcentreerde rust in het lokaal. Nicole Romans en Josha gaan achterin zitten, beiden met een schrijfblok in de aanslag. Zij overwegen zij-instromer te worden.

Meeloopdagen
Tijdens de Meeloopdagen van SPO Utrecht oriënteren Nicole en Josha zich op een baan in het onderwijs. Op alle 38 openbare scholen van SPO Utrecht, zijn van 3 tot en met 14 april vele tientallen ‘meelopers’ te gast. Bijna afgestudeerde studenten oriënteren zich op een fijne school om te gaan werken, collega’s proeven de sfeer, populatie en organisatie op andere scholen van SPO Utrecht, en vele potentiële zij-instromers ervaren voor het eerst hoe in het onderwijs wordt gewerkt.

De Meeloopdagen van SPO Utrecht duren nog tot en met 14 april 2023. Zin in gekregen? Stuur een mail naar sandra.vandenoosten@spoutrecht.nl

(De tekst gaat verder onder de foto)

Werk
Josha (37) heeft leservaring: de afgelopen twaalf jaar gaf hij (naschools) Engels aan kinderen van allerlei leeftijden in Zuid-Korea, waar hij werd geboren. Maar hij verlangde naar zijn familie, keerde onlangs terug naar Utrecht en zoekt nu werk. ,,Ik vind kinderen leuk. En als zij-instromer werk je meteen in de klas en het is fijn dat je opleiding goeddeels wordt gefinancierd,’’ zegt hij.

Regie
Nicole (53) werd door haar buurvrouw uitgenodigd om als vrijwilliger mee te draaien op de Rietendakschool, waar zij lesgeeft. Nicole deed de kunstacademie, had een administratieve baan en zit nu in een outplacementtraject. ,,Mijn werk was niet erg inspirerend. Ik vind het steeds leuker op de Rietendakschool en merk vaker dat ik zelf wel de regie zou willen hebben in een klas.’’

Respect
Vol respect observeert ze de organisatie in groep 3, waar leerkracht Nel Roerhorst eerst instructie geeft aan de ene helft en vervolgens aan de andere helft van de klas. De kinderen zitten in groepjes van vier. ,,Het is leuk om hier op obs De Cirkel te zien hoe het ook anders kan,’’ zegt Nicole.

Ondersteuning
Een half uur later zitten Josha en Nicole achterin de klas van Anouk Muis, die aan de leerlingen van groep 7 uitlegt hoe ze procenten kunnen berekenen. Anouk begon een jaar geleden, in februari 2022, zelf ook als zij-instromer. Ze staat nu vier dagen per week voor de klas. Groep 7 heeft een dubbele bezetting, Anouk heeft dus een duo-collega. Als de twee ‘meelopers’ haar lokaal binnenlopen, komt Sanne van Gaalen net naar buiten. Zij is schoolopleider op obs De Cirkel en observeerde zojuist de rekenles van Anouk. Stevige ondersteuning en begeleiding op school zijn van groot belang voor zij-instromers, die het vak immers grotendeels in de praktijk leren. (lees verder onder de foto)

Gegroeid
Anouk is van huis uit zangeres, vertelt ze. Ze had een musicalschool en was gewend aan groepen kinderen, toen ze bij obs De Cirkel aanklopte als potentiële zij-instromer. ,,Ik woon hier om de hoek en wilde het proberen! Ik vind het superleuk om les te geven, voel me hier op mijn plek en merk dat ik wel echt een juf ben. Ik ben afgelopen jaar heel erg gegroeid. Voel me enorm gesteund door fijne collega’s, door mijn duo, door de andere groep 7-leerkracht en door coaching. Het is fijn te kunnen leren van collega’s, want je hebt als zij-instromer echt mensen nodig op wie je kunt bouwen.’’

Complimenten
Soepel en volstrekt natuurlijk beweegt Anouk zich nu met groep 7 door de procentberekeningen heen. Eerst oefenen de kinderen op whiteboards, ze laten hun berekening controleren door het bordje in de lucht te steken. Anouk deelt complimenten uit en dan maken ze de sommen op papier.

Enthousiast
Meelopers Josha en Nicole zijn enthousiast. Voordat ze bij weer een andere groep naar binnen gaan, zijn ze het eens: zo’n Meeloopdag is heel nuttig. Josha: ,,Je ziet ook hoe verschillend je kunt lesgeven.’’ Nicole: ,,Je krijgt echt tips en ideeën.’’ Josha: ,,Fijn om bij verschillende niveaus te kijken, zo krijg je inzicht in klassenmanagement.’’

De Meeloopdagen van SPO Utrecht duren nog tot en met 14 april 2023. Zin in gekregen? Stuur een mail naar sandra.vandenoosten@spoutrecht.nl

Geplaatst in Nieuws.