Lux maakt met spoed ruimte voor extra leerlingen

Lux, school voor speciaal onderwijs (so) aan de Stauntonstraat in Zuilen, maakt op korte termijn ruimte voor vier extra groepen. Dat is goed nieuws voor de kinderen die nu in Utrecht wachten op speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vanaf 8 maart starten twee nieuwe groepen bij Lux. Daarna kunnen zo nodig nog een derde en een vierde groep geleidelijk worden toegevoegd.

Lux is een openbare school voor speciaal onderwijs. Hier komen kinderen die langzamer en moeilijker leren en daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ieder kind krijgt op Lux de kans om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of niveau. De stad Utrecht telt twee so-scholen waar deze kinderen onderwijs krijgen. Beide scholen zitten vol, er is al enige tijd behoefte aan extra plekken in de stad, de urgentie is groot.

In het huidige schoolgebouw van Lux wordt alle beschikbare ruimte benut voor onderwijs, ook bijvoorbeeld de lerarenkamer is een klaslokaal. Het vijftig jaar oude pand wordt vanaf de zomer van 2023 volledig verbouwd, duurzaam gemaakt en ook vergroot. Begin maart verhuizen team en leerlingen daarom voor anderhalf jaar, naar een tijdelijk schoolgebouw aan de Boadreef in Overvecht. Daar is ruimte voor vier extra groepen.

Dat deze ‘nieuwe instroom’ bij Lux onderwijs krijgt, is een gezamenlijk besluit van de onderwijsbesturen met cluster-3 onderwijs in de stad Utrecht, in goed overleg met het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de gemeente.

De verhuizing van Lux naar de tijdelijke grotere locatie aan de Boadreef was al voor eind december gepland. De verbouwing om dit pand geschikt te maken voor speciaal onderwijs, is echter enkele maanden vertraagd door de vondst van asbest. Inmiddels is dat verwijderd en worden de laatste bouwwerkzaamheden opgepakt. Op 1 maart wordt het pand opgeleverd.

Vanaf 8 maart telt Lux aan de Boadreef twee nieuwe groepen. Eén groep biedt regulier passend onderwijs voor leerlingen die langzamer leren. De tweede, kleinere groep, wordt gevormd door jonge kinderen die meer zorg nodig hebben (speciale leerstroom). Het lijkt te lukken om tijdig voldoende personeel aan te trekken voor deze twee groepen, ook een stevige opgave in tijden van personeelstekorten. Lux zal aan de Boadreef geleidelijk doorgroeien naar dertien groepen.

Eind 2022 ontving SPO Utrecht ook de formele beschikking voor uitbreiding van het huidige schoolgebouw van Lux aan de Stauntonstraat. Vanaf 2024 beschikt Lux dan ook over dertien groepslokalen in een duurzaam, (bijna) energieneutraal schoolgebouw aan de Stauntonstraat. Het pand is dan volledig aangepast aan de huidige eisen van het speciaal onderwijs voor deze kinderen. Het ontwerp van EVA architecten voor Stauntonstraat 9 wordt begin 2023 gepresenteerd.

Geplaatst in Nieuws.