Lux krijgt een compleet nieuwe duurzame jas

Lux, school voor speciaal onderwijs (so) aan de Stauntonstraat in Zuilen, krijgt in 2023 een prachtige nieuwe jas. EVA architecten uit Utrecht ontwerpt een vrijwel ‘nieuwe’ en bijna energie-neutrale school met gymzaal, binnen de contouren van het huidige gebouw. Deze grondige renovatie begint naar verwachting in de nazomer van 2022.

De directie van de school is blij met de renovatie. Het huidige pand is inmiddels 48 jaar oud en dringend toe aan een opknapbeurt. Daarmee wordt de inrichting efficiënter en aangepast aan de huidige onderwijswensen. Ook wordt het pand duurzaam verbouwd, geïsoleerd en gasloos.

Directeur Jolande Bastmeijer kijkt uit naar de vernieuwing van het gebouw. Adjunct-directeur Varenka Bunt-Schilp: ,,Het is geweldig dat we binnen ons huidige aantal vierkante meters straks echt een duurzame school kunnen realiseren, die helemaal past bij onze onderwijsvisie. Ik noem het ‘vernieuwbouw’.’’

Jolande Bastmeijer (links) en Varenka Bunt

Lux is een kleine, vriendelijke openbare school voor speciaal onderwijs, met een positieve en gezellige sfeer. Hier komen kinderen die wat langzamer en moeilijker leren en daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ieder zeer moeilijk lerend kind (zmlk) krijgt op Lux de kans om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of niveau.

Team en leerlingen verhuizen in de zomer van 2022 naar een tijdelijke locatie aan de Boadreef 2 in Overvecht. Volgens planning is de verbouwing van hun eigen schoolgebouw aan de Stauntonstraat ongeveer een jaar later afgerond. Het streven is dat ze dan in of na de zomer van 2023 hun eigen, compleet vernieuwde school betrekken.

Na de tijdelijke verhuizing van de leerlingen begint de renovatie. De vernieuwde school zal na de verbouwing niet groter of hoger zijn dan nu het geval is, maar door een betere indeling wordt de beschikbare ruimte beter benut. Er is dan plek voor negen groepen, plus een speellokaal.

De muren en de vloeren worden geïsoleerd met duurzame materialen, de daken blijven groen. Het gebouw verbruikt straks nog maar weinig energie, die duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen.

Ook de gymzaal bij de school zal worden opgeknapt en worden aangepast aan de eisen die speciaal onderwijs stelt. Het team van Lux besteedt veel liefde, zorg en aandacht aan leerlingen. Samen zoeken ze naar lesaanbod dat precies past bij de behoefte van dit kind. Daarbij zijn kleine stappen soms grote stappen en daar zijn ze trots op. Doel is om kinderen zelfredzaam te maken in een maatschappij die soms best ingewikkeld kan zijn.

Geplaatst in Nieuws.