Loden leidingen

In de media verschijnen berichten over de mogelijkheid dat Utrechtse schoolgebouwen nog zijn voorzien van loden leidingen. Het gaat hierbij om scholen die voor 1960 zijn gebouwd.

We zijn als schoolbestuur steeds door de gemeente geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in de betreffende scholen. De directeuren van deze scholen van SPO Utrecht, zijn op de hoogte gebracht en er is een onderzoek gestart.

Het grootste deel van de schoolgebouwen van SPO Utrecht is gebouwd na 1960 óf is ingrijpend gerenoveerd. Bij renovaties zijn ook de oude loden leidingen vervangen.

Wij achten de kans op loden leidingen in onze scholen erg klein, maar willen hierover absolute zekerheid. Daarom hebben wij de lijst met oude schoolgebouwen van voor 1960 die vanuit de gemeente worden onderzocht, uitgebreid met een aantal andere scholen.

Uit de resultaten van quickscan door de gemeente Utrecht bleek op 11 februari, dat in het leidingwater van de Prof. Kohnstammschool een verhoogde concentratie lood is aangetroffen. De school heeft de ouders en kinderen hierover ingelicht. Er wordt nu voorlopig uitsluitend flessenwater op deze school gedronken.

In de week van 17 februari 2020 zijn alle resultaten van de onderzoeken bekend. Zodra deze resultaten bekend zijn, worden ze met onze scholen gedeeld.

Deze SPO-scholen zijn onderzocht en hier is geen verhoogde concentratie lood in het leidingwater aangetroffen:

Johan de Wittschool

De Kaleidoskoop

De Koekoek

Rietendakschool

Dr Bosschool

odbs Pieterskerkhof

Jenaplanschool Wittevrouwen

We wachten nog op de resultaten van het onderzoek van deze SPO-scholen:

Obs Tuindorp

Odbs Puntenburg

Prinses Margrietschool

In afwachting van de uitslag van het onderzoek hebben we deze scholen dringend geadviseerd geen water uit de kraan te drinken.

De actuele stand van zaken staat op www.utrecht.nl/lodenleidingen

Geplaatst in Nieuws.