Leraren parkeren straks voor lager tarief bij hun school in Utrecht

Het voornemen van het nieuwe college van Utrecht om iets te doen aan de hoge kosten voor parkeren van leraren, kreeg donderdag 16 juni een concreet vervolg tijdens de gemeenteraadsvergadering.Scholen krijgen de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een beperkt aantal parkeervergunningen aan te vragen, voor docenten die niet in Utrecht wonen en een lange reistijd hebben naar hun werkplek in Utrecht. Voorwaarde is dat de scholen een plan maken voor duurzaam mobiliteitsbeleid voor hun medewerkers. Het college werkt in overleg met de schoolbesturen, een raadsvoorstel uit.

Het verzet tegen de hoge parkeertarieven kwam in een stroomversnelling door de lobby van gezamenlijke GMR-en van Utrechtse schoolbesturen.

Zie ook dit artikel van RTV Utrecht.

En dit artikel van AD Utrechts Nieuwsblad

Annemieke Teune, directeur van obs De Kleine Dichter in Dichterswijk, de school die samen met Jenaplanschool Wittevrouwen als eerste begon met actievoeren (‘Teach&Ride’) in september 2021:

 ,,Ik ben wel gelukkig met dit resultaat, het is een mooi begin. Blij te merken dat een beetje herrie maken soms toch effect heeft. Het was goed om te merken dat gemeenteraadsleden echt mét ons hebben gestreden.’’

,,We zijn benieuwd hoe het verder gaat, ik wil graag weten hoeveel vergunningen we bijvoorbeeld kunnen krijgen. En dat mobiliteitsplan: ja, dat ga ik maken. Bij ons komt al het grootste deel van de leraren op de fiets naar school en bij sollicitaties vragen we dat ook meteen van nieuwe collega’s.’’

Geplaatst in Nieuws.