Koninklijke onderscheiding voor Eric van Dorp

Eric van Dorp, bestuurslid van SPO Utrecht, is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De koninklijke onderscheiding is op 9 december 2021 uitgereikt door de Utrechtse loco-burgemeester Linda Voortman. Eric van Dorp werd verrast tijdens zijn werk op het kantoor van SPO Utrecht.

Hij kreeg het koninklijke lintje opgespeld door zijn vrouw Frieda, in aanwezigheid van zijn kinderen en een klein aantal naaste collega’s.

Eric van Dorp vormt sinds 1 mei 2003 samen met Thea Meijer het schoolbestuur van SPO Utrecht. Hij begon zijn loopbaan als leraar, werd later directeur van een gevangenis en was management consultant bij Cap Gemini. In 2003 keerde hij terug naar het onderwijs en koos voor SPO Utrecht. Hieronder vallen 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving komen in aanmerking voor deze ridderlijke onderscheiding, alsmede degenen die bijzondere prestaties leverden in hun werk. Dit lintje voor Eric van Dorp is daarmee zeer verdiend.

Eric van Dorp is iemand die grote maatschappelijke betrokkenheid toont en zo nodig onorthodoxe wegen bewandelt bij zijn streven naar wat hij belangrijk vindt: groei en ontwikkeling voor alle kinderen en leraren, onderwijsinnovatie, duurzame oplossingen. Hij wordt een motor en een onvermoeibare inspirator genoemd. Hij heeft zijn voelsprieten diep in de samenleving en gebruikt zijn ervaring en contacten om ook daadwerkelijk iets te veranderen.

Zo maakt hij bijvoorbeeld zeer actief deel uit van de vrijwilligers in de Utrecht Development Board. Hij maakte zich er sterk voor dat tientallen leerkrachten en schooldirecteuren van SPO Utrecht een inspirerende studiereis konden maken naar High Tech High in de Verenigde Staten. Zo werden concrete innovaties op de scholen van SPO Utrecht gerealiseerd, een voorbeeld dat navolging kreeg in andere steden. En zo toonde hij de durf om met de juiste investering nieuwe scholen te laten bouwen die nu al volledig energieneutraal functioneren en niet bijna, zoals de wet nog voorschrijft.

Per 1 januari 2022 gaat Eric van Dorp met pensioen.

Geplaatst in Nieuws.