Koersbijeenkomst met partners

Staf en directeuren hebben de afgelopen maanden samen de koers van SPO Utrecht voor de komende vier jaar uitgezet. Het is duidelijk in welke richting we ons willen ontwikkelen, maar hoe kijken professionele partners van SPO Utrecht aan tegen onze plannen?

Mensen met wie we samenwerken, kregen woensdag 19 september de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Hun aanvullingen, aanscherpingen, kritische opmerkingen en steunbetuigingen, worden meegewogen in het nieuwe Koersplan 2018-2022.

Wie zijn er? Mensen van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, partners met wie we samenwerken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (Sterk VO), van Youké, van het Samenwerkingsverband Utrecht PO, van voorschool en kinderopvang, een MR-ouder en enkele leerkrachten. Ieder reageert vanuit de eigen expertise op de kern van onze nieuwe koers. Directeuren vragen de partners om toelichting en noteren hun steun en kritiek.

Een bijzondere bijeenkomst! In een open sfeer ontstaan mooie, kritische, maar vooral ook heel enthousiaste gesprekken over onderwijs. Aan de drie tafels gaat veel aandacht uit naar het realiseren van allerlei vormen van samenwerking, naar de noodzaak om systemen te doorbreken en naar het koesteren van vakmanschap in het onderwijs.

Eind dit jaar wordt het volgende Koersplan gepubliceerd. Het draait om ‘de kracht van vakmanschap’. (Of vak-mens-schap, zoals een van de partners opperde.) Later meer hierover!

Geplaatst in Nieuws.