Johan de Wittschool weer zelfstandig

De Johan de Wittschool aan het Beethovenplein is per 1 augustus 2018 weer een zelfstandige basisschool met een eigen BRINnummer en een eigen directeur. Twintig jaar geleden fuseerde de Johan de Wittschool met Montessorischool Oog in Al en deelden ze een directeur.

De Johan de Wittschool is nu een groeiende basisschool in een buurt met veel jonge gezinnen. De nog relatief kleine school (tien groepen) is gehuisvest in een prachtig historisch gebouw aan het Beethovenplein in Oog in Al. Het pand biedt echter slechts ruimte voor zeven klassen en een speellokaal. De afgelopen jaren werd deze openbare school in de wijk West populairder. Het complete team behaalde alle diploma’s om Daltonschool te worden. De focus ligt hier op het totale kind en niet alleen op cognitieve kennis. En het aantal schoolkinderen in de wijk groeit.

Tijdelijke lokalen op het schoolplein

Twee kleutergroepen beginnen het schooljaar aanstaande maandag in twee tijdelijke lokalen op het schoolplein. De buitenspeelruimte voor alle kinderen is hierdoor gekrompen. Maar nu zijn tenminste alle tien groepen onderdak. En dat is een hele opluchting voor directeur Jasper Bunt. ,,Maar het blijft schipperen de komende tijd, het gebouw past ook nu nog niet goed. Groep 8 krijgt les op zolder en deelt die ruimte met de buitenschoolse opvang.’’

Recht op meer lokalen

1 oktober 2018 is de teldatum in het onderwijs. Op grond van het huidige aantal leerlingen heeft de Johan de Wittschool recht op meer ruimte: tien lokalen (negen plus een speellokaal). De daadwerkelijke beschikbaarstelling van deze extra lokalen door de gemeente, vindt echter pas anderhalf jaar later plaats: per 1 januari 2020. Zo is de procedure. Omdat je kinderen nu eenmaal niet anderhalf jaar kunt opstapelen, heeft het schoolbestuur SPO Utrecht zelf voor een noodoplossing gezorgd en twee tijdelijke lokalen op het schoolplein neergezet.

Gemeente zoekt locatie

De gemeente Utrecht is al enige tijd op zoek naar een locatie in Oog in Al, om de groei van het aantal leerlingen in deze wijk op te kunnen vangen. Het bieden van onderwijsruimte, is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit najaar zal de gemeentelijke afdeling Onderwijshuisvesting het college een voorstel doen voor een tweede locatie voor de Johan de Wittschool. De gemeente streeft ernaar de benodigde extra lokalen op een tweede locatie in de wijk, per 1 september 2020 beschikbaar te hebben.

Een echte wijkschool

De Johan de Wittschool is een echte gemengde wijkschool waar alle kinderen welkom zijn. Sommige ouders kiezen bewust voor openbaar onderwijs en komen daarom naar de Johan de Wittschool. Sinds 2012 worden alleen kinderen die in de wijk West wonen, ingeschreven.

Geplaatst in Nieuws.