Jaarverslag 2020 van SPO Utrecht

Het jaarverslag 2020 van SPO Utrecht is vlak voor de zomervakantie gepubliceerd op deze website. De vorm is aangepast aan het vernieuwde format voor schoolbesturen in het primair onderwijs, dat recent is ontwikkeld door de PO-Raad.

In het jaarverslag legt SPO Utrecht verantwoording af aan iedereen die betrokken is bij ons onderwijs. Hoe werkten we aan belangrijke speerpunten, wat hebben in dat jaar we bereikt? Het jaarverslag geeft ook inzicht in de opbrengsten van ons onderwijs. Vanzelfsprekend drukte de corona-pandemie in 2020 zijn stempel op de scholen, het jaarverslag maakt concreet hoe dit werd ervaren door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Geplaatst in Nieuws.