Partners

Samenwerken met maatschappelijke partners

SPO-scholen werken samen met partners aan goede ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. We hebben een gezamenlijk doel: het stimuleren en het creëren van kansen voor de ontwikkeling van kinderen.

Utrechtse Onderwijs Agenda

Samen met maatschappelijke partners, jeugdzorg en de gemeente Utrecht leveren we een actieve bijdrage aan het bereiken van de gezamenlijke doelen van de Utrechtse Onderwijs Agenda >.

Jonge kinderen

Om de ontwikkeling en de doorgaande lijn van educatie van jonge kinderen te verbeteren en te stimuleren, werken we samen met schoolbesturen, Spelenderwijs, kinderopvang organisaties en de gemeente in ‘Nu voor Later’.
Nu voor Later >

Voortgezet onderwijs

Met andere schoolbesturen werkt SPO Utrecht samen aan een goede overgang van leerlingen naar voortgezet onderwijs.
POVO >
NUOVO >

Passend onderwijs

In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werkt SPO Utrecht samen in het ondersteunen van individuele scholen bij het realiseren van passend onderwijs en extra ondersteuning. Doel is kinderen met een extra behoeften een goede ondersteuning in het onderwijs te bieden, die ook nauw aansluit bij de hulpverlening vanuit jeugdzorg.
SWV Utrecht PO >

Kunst en Cultuuronderwijs

Samen met de gemeente en culturele partners werken we aan een impuls in kunst- en cultuureducatie. Doel is cultuureducatie tot een vast en volwaardig onderdeel van het curriculum van scholen te maken.
cultuurenschoolutrecht.nl

Kindcentra

Wij oriënteren ons op de wijze waarop dagarrangementen voor kinderen het beste kunnen worden vormgegeven en participeren daarom ook in landelijke activiteiten rond dit thema. SPO Utrecht ondersteunt initiatieven van scholen met kinderopvang, buitenschoolse opvang en voortgezet onderwijs. Wij streven naar een aantal clusters in Utrecht die samen integrale kindcentra (ikc’s) realiseren.
www.kindcentra2020.nl

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

SPO Utrecht neemt deel aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht WOU en WOU-GO (Gelijke Onderwijskansen). Binnen dit verband werken basisscholen, hogescholen en universiteiten aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek, ook op het gebied van gelijke onderwijskansen. Lees verder… WOU-contactpersoon bij SPO Utrecht is Saskia de Jong.

Meer partners:
Overheid
Ouders