Wim Kamuprijs

SPO Utrecht beloont vernieuwing

Waarom een eigen innovatieprijs?

Een schoolbestuur met een eigen innovatieprijs is bijzonder. SPO Utrecht stimuleert zo kwaliteit van het onderwijs en brengt vernieuwingen op SPO-scholen voor het voetlicht.

Een prijs voor innovatie past bij SPO Utrecht. Ons motto is immers ‘samen leren groeien’. Je kunt de Wim Kamuprijs zien als een symbolische waardering voor het werk dat wij allen verrichten om ons onderwijs te blijven ontwikkelen.

Door elke twee jaar een van de innovatieve initiatieven van onze schoolteams voor het voetlicht te brengen, hopen we iedereen te prikkelen om te blijven zoeken naar manieren die het onderwijs nog beter maken.

Hoe werkt het?

Alle scholen van SPO Utrecht kunnen meedingen naar deze vernieuwingsprijs, die sinds 2006 elke twee jaar wordt uitgereikt. Het actuele Koersplan van SPO Utrecht vormt het richtsnoer voor de jury bij het beoordelen van mooie innovaties op scholen.

Iedere SPO-medewerker kan een school, een team of een collega aanmelden. Ook ouders en zelfs leerlingen van SPO-scholen kunnen hun school aanmelden voor deze prijs.

De jury wordt gevormd door de vorige winnaar, een vertegenwoordiging vanuit ouders en personeel en een extern deskundige.

De winnende school ontvangt een bronzen beeld en een geldbedrag. Ook wordt een reportage gemaakt over het winnende concept.

Vanaf 2019 wordt de winnaar bekendgemaakt bij de opening van het nieuwe schooljaar. Tot dan toe vond de uitreiking altijd plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Wat kun je winnen?

De Wim Kamuprijs bestaat uit:
• een oorkonde
• een geldbedrag van € 1500,-
• een juryrapport
• een kunstwerk

Het bronzen beeld heeft als titel ‘The inner circle’. Beeldhouwer Corry Ammerlaan – van Niekerk zegt hierover: ‘We gaan onze eigen weg en weten dat wij met ons onderscheidend vermogen grenzen zullen overschrijden, ook onze eigen grenzen’.

De winnaars Wim Kamuprijs

2006 Daltonschool Rijnsweerd krijgt de prijs vanwege het project Individuele Leerweg. Kinderen realiseren hun individuele leerwensen in een -door de school zelf ontwikkelde- elektronische leeromgeving.

2008 De vso-afdeling van de Herderschêeschool ontwikkelt een geheel nieuwe vorm van onderwijs. Broodje Talent groeit uit tot een echt bedrijfje waar de oudste leerlingen hun stages lopen en waar scholen en bedrijven hun bestellingen doen voor de lunch. De broodjes, warme hapjes, soep en salades worden gemaakt, geleverd en gefactureerd door leerlingen. Ingrediënten komen vers uit de schooltuin. (Inmiddels is deze vso opgegaan in STIP VSO.)

2010 Obs Vleuterweide ontvangt de prijs dankzij een intensieve samenwerking met Reinaerde, waar kinderen met een verstandelijke beperking worden opgevangen.

2012 De Klimroos wint met ‘Leren door Onderzoek en Samenwerking’. De jury kreeg volkomen gelijk toen ze dit destijds als toekomstgericht onderwijs beoordeelde. De Klimroos ontwikkelt en verdiept het onderzoekend leren de jaren daarna verder en is nog steeds een van de meest innovatieve scholen in de stad Utrecht.

2014 Apollo 11 gebruikt theater om de Vreedzame School in alle groepen vorm te geven. Dat heeft een krachtig positief effect op het pedagogisch klimaat. In theaterlessen rond thema’s van de Vreedzame School leren kinderen niet alleen hun eigen gevoelens en emoties (her)kennen, maar ook die van anderen. Ze leren zich verplaatsen in een ander en ervaren ook dat ze zichzelf mogen zijn.

2016 Creatief Thematisch Onderwijs (CTO) op de Luc Stevensschool is een initiatief van leerkrachten. De werkgroep creëerde een structuur voor CTO door de hele school. Vakken en vaardigheden worden geïntegreerd: wereldoriëntatie, taalbeschouwing, stellen, begrijpend lezen, gedichten, verhalen, informatieve teksten. De jury: ‘Dit is een fantastisch voorbeeld van het creatief en tegelijkertijd planmatig inzetten van eigen expertise. Deze schoolontwikkeling is zowel pedagogisch als didactisch sterk voelbaar’.

2018 De Wim Kamuprijs wordt voortaan niet meer in januari, maar in september uitgereikt.

2019 Het team van de Prinses Margrietschool ontwikkelde ‘Taal in een nieuw jasje’, een motiverende en activerende aanpak van taalonderwijs die plezier en betrokkenheid van kinderen enorm vergroot en ook hun resultaten verbetert.

Wie was Wim Kamu?

Wim Kamu was de eerste voorzitter van het bovenschools management van de BCPO, de voorloper van SPO Utrecht. Voor Wim Kamu stond onderwijsontwikkeling centraal. De prijs was een cadeau van de gemeente Utrecht bij de start van SPO Utrecht. Lees hier meer over Wim Kamu.