Koersen op kansen

Visie en missie van SPO Utrecht in het koersplan 2023-2027.

‘Koersen op kansen’ is een inspirerend document! Onze visie en onze gezamenlijke missie voor de komende jaren zijn er in verwoord. In het koersplan zetten we met elkaar de grote lijnen uit en we geven richting aan actuele ontwikkelingen in ons onderwijs voor een periode van vier jaar. Samen met onze 38 scholen realiseren we dit beleid in de praktijk. Zij vertalen dit koersplan in hun eigen concrete beleid, vastgelegd in schoolplan en jaarplannen, die je kunt lezen op de websites van onze scholen.

Lees hier ons koersplan.

Het koersplan 2023-2027 van SPO Utrecht kun je hier downloaden.

Visie en missie in een oogopslag.(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

SPO Utrecht staat voor de algemene uitgangspunten van het openbaar onderwijs, dat controleerbaar democratisch wordt bestuurd. In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. SPO-scholen zijn bewust op zoek naar dialoog. Kinderen leren van jongs af om samen te leren en samen te leven. Mede hierdoor bieden we veiligheid en geborgenheid voor iedere leerling. Bij ons is ieder kind welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Elke school van SPO Utrecht biedt een goede structuur, een goed pedagogisch klimaat, goed onderwijs en voedt op tot burger in de Nederlandse samenleving.