Visie en koersplan

Visie en missie van SPO Utrecht in het Koersplan 2019-2023

Ons Koersplan is een inspirerend document! Onze visie en missie zijn er in verwoord. In het Koersplan zetten we de grote lijnen uit, we geven richting aan actuele ontwikkelingen in ons onderwijs voor een periode van vier jaar. Onze 38 scholen realiseren dit beleid en vertalen het Koersplan in hun eigen concrete beleid, vastgelegd in hun schoolplan en jaarplannen. U kunt ze lezen op de websites van onze scholen.

‘De kracht van vakmanschap’ Koersplan 2019 – 2023

In deze animatie zie je wat vakmanschap kan betekenen in ons onderwijs!

SPO Utrecht staat voor de algemene uitgangspunten van het openbaar onderwijs, dat controleerbaar democratisch wordt bestuurd. In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. SPO-scholen zijn bewust op zoek naar dialoog. Kinderen leren van jongs af om samen te leren en samen te leven. Mede hierdoor bieden we veiligheid en geborgenheid voor iedere leerling. Bij ons is ieder kind welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Elke school van SPO Utrecht biedt een goede structuur, een goed pedagogisch klimaat, goed onderwijs en voedt op tot burger in de Nederlandse samenleving.