Raad van Toezicht

SPO Utrecht is een openbaar schoolbestuur. Het College van Bestuur van SPO Utrecht legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht telt zeven mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in de stad. Ze zijn ervaren en betrokken. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeente Utrecht, steeds voor een periode van vier jaar.

Toezichthoudende taken

De RvT houdt toezicht op het bestuur en op de gang van zaken binnen de organisatie SPO Utrecht. De RvT functioneert tevens voor het bestuur als werkgever, adviseur en sparringpartner.

Verslag RvT

Jaarlijks doet de Raad van Toezicht verslag van haar bevindingen bij SPO Utrecht. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van SPO Utrecht.

Leden van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht zijn:

 

Elske Overgoor (voorzitter)

Ben Noy

Heleen Dammingh

Patrick van Aart

Bert Lubbing