Medezeggenschap

Een nieuwe gmr

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPO Utrecht telt sinds 2023 twaalf gekozen leden: zes ouders en zes personeelsleden. Met twaalf leden (in plaats van 38 vertegenwoordigers van evenzoveel scholen) is de gmr daadkrachtig en is zij een goede gesprekspartner voor het bestuur van SPO Utrecht.

Elke school van SPO Utrecht heeft een vaste contactpersoon in de gmr.

Op de foto van links naar rechts: Lise, Majid, Geertje, Geert, Niels, Hilde, Robin, Esther, Sanne, Luc en Willem (Niet op de foto: Edanur).

Voorzitter is Sanne van den Hoek, secretaris is Willem Muilenburg.

———————————————————————————-

Uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Ieder kind is welkom en ieder kind bieden we veiligheid en geborgenheid.

Medezeggenschapsraad (mr)

In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de medezeggenschapsraad (mr). Je vindt de contactpersonen van de medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De mr heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de mr van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. In de gmr van SPO Utrecht zijn al onze scholen vertegenwoordigd. Uit de ouders is een voorzitter gekozen en uit het personeel een secretaris. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen beiden de volledige gmr.

De gmr van SPO Utrecht komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse gmr-netwerkbijeenkomst. Hier vind je het reglement van de GMR.

De notulen van de gmr-vergaderingen zijn verkrijgbaar via secretaris.gmr@spoutrecht.nl of via de medezeggenschapsraad van de school. Het jaarverslag van de GMR vind je in de bijlage van het jaarverslag van SPO Utrecht.

De gmr brengt nieuwsbrieven uit voor de medezeggenschapsraden van alle scholen van SPO Utrecht.

Nieuwsbrief 1 –   9 november 2023

Nieuwsbrief 2 –  19 december 2023

Nieuwsbrief 3 – 26 februari 2024

Contact

U kunt contact opnemen met de gmr via mail:
secretaris.gmr@spoutrecht.nl

Statuten van de gmr van SPO Utrecht
Nuttige links