Jaarverslag van SPO Utrecht

Met het jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk. Het jaarverslag geeft inzicht in de aanpak en de resultaten van SPO Utrecht.

In een korte terugblik per hoofdstuk worden de speerpunten in ons onderwijs van het afgelopen jaar belicht. Deze speerpunten zijn ook opgenomen in het Koersplan en in de meerjarenbegroting.

In ons jaarverslag belichten we ook de dagelijkse praktijk op onze scholen, met foto’s, interviews en reportages. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht en de GMR maken deel uit van het jaarverslag van SPO Utrecht.

Het jaarverslag van SPO Utrecht bestaat uit twee delen: het jaarverslag (bestuursverslag) en de jaarrekening. Het volledige jaarverslag vind je onder ‘jaarverslag met jaarrekening’ van het betreffende jaar. Het bestuursverslag wordt jaarlijks vormgegeven en gepubliceerd als online boekje, en als pdf (geschikt om te downloaden).

Jaarverslag 2021 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2021 SPO Utrecht

Jaarverslag 2020 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016 in lay out pdf

Jaarverslag met jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011