Jaarverslag van SPO Utrecht

Met het jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk. Het jaarverslag geeft inzicht in de aanpak en de resultaten van SPO Utrecht.

In een korte terugblik per hoofdstuk worden de speerpunten in ons onderwijs van het afgelopen jaar belicht. Deze speerpunten zijn ook opgenomen in het Koersplan en in de meerjarenbegroting.

In ons jaarverslag belichten we ook de dagelijkse praktijk op onze scholen, met foto’s, interviews en reportages.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht en de GMR maken deel uit van het jaarverslag van SPO Utrecht.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011