Directeurenoverleg DOPO

SPO Utrecht is een transparante organisatie. We leggen bevoegdheden en verantwoordelijkheden bewust zo laag mogelijk en kiezen waar nodig voor centrale aansturing. De schooldirecties en scholen van SPO Utrecht worden ondersteund door een stafbureau en het College van Bestuur.

De directeur van de school is integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Het College van Bestuur is voor de centrale aansturing en het bovenschools beleid, de schooldirecteur is verantwoordelijk voor goed onderwijs en de integrale aansturing van de school.

Alle directeuren van onze scholen hebben regelmatig collegiaal contact met elkaar via het directeurenoverleg: DOPO. Professionalisering maakt deel uit van het directeurenoverleg. We maken onder meer gebruik van lerende netwerken en audits bij elkaar op school.
Tijdens het directeurenoverleg komen ook beleidszaken aan de orde.