CV van het College van Bestuur van SPO Utrecht

Thea Meijer (1957), onderwijskundige

Loopbaan
2009 voorzitter van het College van Bestuur van SPO Utrecht
Tussen 2003 en 2009 algemeen directeur SPO Utrecht
Bovenschools manager bij de voorganger van SPO Utrecht, BCPO
Trainer onderwijsmanagement bij een schoolbegeleidingsdienst in Utrecht
Beleidsmedewerker onderwijs in Nieuwegein
Directeur basisschool in Nieuwegein
1978: Leerkracht

Opleiding
vwo
opleiding tot kleuterleidster
MO A en B Onderwijskunde (Management en Beleid)

Nevenfuncties
Lid van het algemeen bestuur PO Raad
Voorzitter van het SWV Utrecht PO
Lid (en in de periode 2011-2013 voorzitter) Platform Utrechtse Onderwijs Agenda
Lid van het Pettelaaroverleg (netwerk besturen)
Lid Opleidingsraad PABO (HU) en ALPO (UU)

Eric van Dorp (1957), drs. onderwijskunde

Loopbaan
2009 lid van het College van Bestuur van SPO Utrecht
Tussen 2003 en 2009  adjunct algemeen directeur SPO Utrecht
Management consultant bij Cap Gemini
Projectleider ICT bij Dienst Justitiële Inrichtingen
Directeur van een Huis van Bewaring
Docent bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
1979: leerkracht in het LBO

Opleiding
Pedagogische Academie
Onderwijskunde, Universiteit Utrecht (leren en nieuwe media)

Nevenfuncties
Bestuurder Vervangingsfonds/Participatiefonds
Lid Stuurgroep Wetenschapsknooppunt
Lid auditcommissie PO Raad
Lid Utrecht Development Board
Lid adviescommissie Pedagogiek
Lid van de veldadviesraad NSO
Lid Taskforce Utrecht zijn we Samen
Voorzitter CvB stichting ISU