College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SPO Utrecht en bestaat uit twee personen. Anko van Hoepen (voorzitter) en Anje-Margreet Woltjer.

Bestuurstaken

Het bestuur van SPO Utrecht wil eigentijds, goed onderwijs realiseren, in prettige gebouwen. Onderwijs dat wordt gegeven door professionele leerkrachten, die worden aangestuurd door deskundige managers. Deze schooldirecteuren hebben goed overleg met hun medezeggenschapsraad en met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is professioneel en betrokken.

Leden College van Bestuur

De leden van het College van Bestuur van SPO Utrecht werken collegiaal samen. Zij besturen de dagelijkse gang van zaken binnen SPO Utrecht op hoofdlijnen. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en op het functioneren van het bestuur.

Contact

Wilt u contact opnemen met het bestuur van SPO Utrecht?
Dat kan via telefoonnummer 030 265 26 40
Of via mail: bestuur@SPOUtrecht.nl