College van Bestuur

Anje-Margreet Woltjer en Anko van Hoepen (voorzitter) vormen samen het College van Bestuur van SPO Utrecht.

Anko (voorzitter) en Anje-Margreet geven leiding aan de directeuren van de 38 openbare scholen in de stad en aan de collega’s van Team Ortelius (het stafkantoor).

Beide bestuursleden hebben ieder eigen aandachtsgebieden en werken collegiaal samen. Het bestuur heeft goed overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Besturingsfilosofie

Wat we voor het leren van kinderen belangrijk vinden (autonomie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid), is ook de basis van de besturingsfilosofie van SPO Utrecht.

Binnen SPO Utrecht wordt gewerkt volgens het subsidiariteitsprincipe: de scholen hebben een grote mate van autonomie. Dit betekent niet dat de scholen alles zelfstandig en zonder afstemming doen, bij autonomie hoort eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Bij SPO Utrecht streven we naar een goede balans tussen autonomie voor scholen, en het benutten van gezamenlijke kracht. Dus wordt enerzijds recht gedaan aan de zelfstandigheid en eigenheid van scholen in de wijk. En anderzijds wordt expertise binnen onze gemeenschap breed gedeeld, door te leren van elkaar en met elkaar.

Toezicht

De leden van het College van Bestuur van SPO Utrecht besturen de dagelijkse gang van zaken binnen SPO Utrecht. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en op het functioneren van het bestuur.

Contact

Wil je contact opnemen met het bestuur van SPO Utrecht?
Dat kan via telefoonnummer 030 265 26 40
Of via mail: bestuur@SPOUtrecht.nl